Návrh stupňov Priestorovej inteligencie XQ:

TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce 

XQ = 0,1 veľmi ťažkopádna priestorová orientácia v ohraničenom priestore,

XQ = 0,2 primeraná priestorová orientácia v známom priestore, jednoduchá kresba, dvojrozmerná a farebná orientácia,

XQ = 0,3 priemerná priestorová orientácia v obvyklom, aj cudzom priestore, priemerne zrozumiteľná kresba, dobrá trojrozmerná orientácia , dobré farebné rozlišovanie,

XQ = 0,4 schopnosť orientovať sa v novom, neobyčajnom, cudzom priestore, schopnosť riešiť geometrické a konštrukčné úlohy,

XQ = 0,5 schopnosť orientovať sa pri vedení vozidla a reagovať na zmenené podmienky,

XQ = 0,6 schopnosť orientovať sa v priestorovo sťažených – dynamických podmienkach, schopnosť orientovať sa vo videofilmoch, prezentáciách, schopnosť vyššieho farebného videnia,

XQ = 0,7 schopnosť orientovať sa pri sťažených podmienkach v cudzom prostredí, 3D počítačové hry,

XQ = 0,8 schopnosť orientovať sa v sťažených podmienkach v novom prostredí a vykonávať jednoduchú činnosť, schopnosť robiť 2D modely / náčrty / maľby,

XQ = 0,9 ako u predošlého ale vykonávať jednu zložitú činnosť, schopnosť robiť priestorové modely / konštrukcie / maľby ,

XQ = 1 ako u predošlého, ale vykonávať viac jednoduchých aj zložitejších činností súbežne.