Návrh stupňov Intuície / inšpirácie UQ:

TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce 

Stav vedomia a mysle ovplyvňuje schopnosť otvárať sa inšpiračným a intuitívnym podnetom. Vedomý a myšlienkový stav samozrejme podlieha životnému štýlu (jedlo, nápoje, spánok, rodina...), spôsobu trávenia voľného času, pracovnému nasadeniu, pravidelnému odpočinku a ďalším faktorom. Stav vedomia, mysle, spolu s pocitmi a pohnútkami k činnosti je možné trénovať, takže sa tieto vlastnosti stávajú viac a viac ovládanými a nezávislými na vonkajších podnetoch. Je to jedna z najťažších vecí na svete, pretože takto sa skutočne človek dostáva k prameňu poznania a úspechu. Harmonizáciou vedomia sa myseľ stáva nástrojom a slúži ako zrkadlo, do ktorého sa môžu podnety intuície a inšpirácie premietnuť. Pokiaľ je myseľ „vybudená“, pripomína rozbúrené jazero, v ktorom sa hviezdy intuície a inšpirácie odrážať nemôžu.

 

UQ = 0,1  človek je taký pohltený starosťami o tzv. praktický život, že rieši všetko návykovo,

UQ = 1 bežný stav mysle je v beta vlnení, intuícia a inšpiračné podnety prichádzajú náhodne, chýba schopnosť ich zachytiť a interpretovať, myseľ je nepozorná, kolísavá,

UQ = 2 vnímanie vnútorného stavu - myšlienky, pocity, pohnútky - je veľmi neostré, sústredenie vedomia je malátne, inšpiračné podnety sú hmlisté, nepoužiteľné,

UQ = 3 vnímanie vnútorného stavu je príležitostne dobré, ale rýchlo sa dostavuje únava sústredenosti vedomia, inšpiračné podnety nie je možné plne zachytiť,

UQ =  4 vnímanie vnútorného stavu je orientačné, sústredenie je hlbšie, ale stále neostré, vedomie je ťažkopádne, podnety prichádzajú skreslené, dajú sa použiť, ale úspešnosť je znížená,

UQ = 5 vnímanie vnútorného stavu - myšlienky, pocity, pohnútky - sú kŕčovité, sústredenie vedomia je malátne, inšpiračné podnety miznú a objavujú sa, vedomie je príliš  napäté, úspešnosť občas dobrá,

UQ = 6 vnímanie vnútorného stavu - myšlienky, pocity, pohnútky – sa stávajú lepšie,  podnety sa majú tendenciu „samoriadiť“, inšpiračné podnety sú vymyslené, naprogramované samoľúbosťou, občas sú použiteľné, ale nie je možné rozpoznať, ktoré sú dobré viac alebo menej, alebo aj škodlivé,

UQ = 7 vnímanie vnútorného stavu - myšlienky, pocity, pohnútky - sú malátne, sústredenie vedomia je neostré, inšpiračné podnety sa  menej strácajú, úspešnosť je celkom dobrá,

UQ = 8 vnímanie vnútorného stavu - myšlienky, pocity, pohnútky – sú nervózne, nesústredené, sústredenie vedomia je roztržité, inšpiračné podnety občas vypadávajú, úspešnosť je dobrá,

UQ = 9 schopnosť uvoľnenia vnútorného mentálneho, citového stavu a otvorenie sa intuícii a inšpirácii v kľudných (osamotených) podmienkach, úspešnosť výborná,

UQ = 10 stály kľud mysle, citov a hlboké sebaovládanie vnútorného sveta umožňuje naladenie sa na alfa a delta vlny aj pri bežných pracovných podmienkach, úspešnosť nápadov vynikajúca.

UQ = 50 možnosť vyladenia myšlienkových vĺn na tzv. archetypálnu úroveň Zeme.

UQ = 100 možnosť vyladenia myšlienkových vĺn na tzv. kozmickú úroveň.