Návrh stupňov Pohybovej – telesno – kinestetickej inteligencie TKQ:

 TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce

TKQ = 0,1 veľmi ťažkopádny pohyb (plazením, štvornožky, opieraním sa), ťažkopádne uchopovanie a neohrabaná manipulácia, náznaková jednoduchá mimika a gestikulácia,

TKQ = 0,2 pohyb pri bežnej (podpriemernej) kondícii, celkom dobrá koordinácia, primeraná manipulácia,

TKQ = 0,3 priemerné pohybové dispozície statického charakteru (domáce práce, varenie...), bežné občianske povinnosti, spojené s dobrou koordináciou a dobrou manipuláciou, dobrou gestikuláciou

TKQ = 0,4 dobré pohybové dispozície pri mierne sťažených podmienkach, s výbornou koordináciou a presnou manipuláciou,  (stolár, tesár, murár)

TKQ = 0,5 veľmi dobré pohybové dispozície bez obmedzení, (krajčír, obrábanie)

TKQ = 0,6 veľmi dobré dynamické pohybové dispozície v známom prostredí,

TKQ = 0,7 výborné dynamické pohybové dispozície v cudzom prostredí, (lyžovanie, futbal)

TKQ = 0,8 výborné statické aj dynamické pohybové dispozície v neznámom prostredí na zemi, na parkete, (balet, tanec...),

TKQ = 0,9 vynikajúce statické aj dynamické pohybové dispozície trojrozmerne (akrobati, kaskadéri zväčša na zemi),

TKQ = 1 vynikajúce statické aj dynamické pohybové dispozície trojrozmerne a v čase (akrobati, kaskadéri „vo vzduchu“)