Sexuálna sila – okrídlený drak

 

 

Omraam Mikhael Aivanhov

 

 

Úvod prekladateľa

 

Omraam Mikhael Aivanhov (1900 – 1986) bol jedným z mála Majstrov ducha, ktorí žili „plnokrvné 20.storočie s dvomi svetovými vojnami, s postupným vzrastom vplyvu médií, kriminality, konzumu, odklonu ľudí od viery, ale aj nárastu materializmu a plytkosti života moderného človeka. O.M. Aivanhov žil a pôsobil vo Francúzsku, Švajčiarsku, precestoval však skoro celý svet. Narodil sa v Bulharsku, pôsobil ako učiteľ a riaditeľ školy. Bol žiakom skvelého majstra Petra Danova . Obaja sú hlavnými predstaviteľmi dvoch veľkých prúdov – bulharského a francúzskeho prúdu Bieleho univerzálneho bratstva, a obaja formovali  európske myslenie novým chápaním kresťanstva, ktoré v ich podaní začína mať vedecké podklady.

Kto a kde je Biele bratstvo? Korene sú, ako u všetkých veľkých bratstiev, kozmické, pretože Pravda, Múdrosť a Láska majú svoje korene v Kozmickom zdroji – v Univerze. Obaja majstri -  sú autori niekoľko tisíc prednášok  a našim spoluobčanom je k dispozícii v slovenskom prípadne českom preklade asi 10 titulov, ktoré distribuuje od r.2008 Eugenika vo svojej obchodnej sieti na Slovensku a v českých kníhkupectvách sa predávajú už od deväťdesiatich rokov. Myšlienky Bieleho bratstva veľkolepo a mimoriadne prístupnou formou spájajú rôzne rozdielne filozofické a náboženské systémy a kladú dôraz na humanizmus, spiritualitu, zdravie fyzické i sociálne, objavuje skryté zákonitosti spoločnosti i prírody.
         Biele Bratstvo dnes pôsobí v desiatkach krajín sveta a má svoje centrá rovnako vo Viedni v Rakúsku, v Paríži vo Francúzsku, pôsobí v Anglicku, Holandsku, Spojených štátoch, ale aj v Moskve v Rusku a vo viacerých bývalých krajinách Sovietskeho zväzu. Ako každý pravdivý duchovný prúd aj Univerzálne Biele Bratstvo ukazuje Krásu, Múdrosť a Pravdu Stvoriteľa mierne odlišným pohľadom. Výborným pomocníkom na spirituálnej ceste je Paneurytmia a piesne, ktoré svojou čistotou a jedinečnosťou napomáhajú hľadajúcim ako pri udržiavaní vnútornej stability, tak aj napomáhajú spevňovať psychické, fyzické i sociálne zdravie.

 

„Prostredníctvom môjho učenia“, povedal O.M.Aivanhov, „ vám chcem odovzdať základné vedomosti o ľudskej bytosti: ako je stvorený, aké sú jeho vzťahy k prírode, aké sú jeho výmeny (síl) s univerzom, ktoré by mal prijímať z prameňov nebeského života“.

 

Pre každého z nás platia pravidlá Nového Zákona, ktorými nás Boha vedie, aby nás previedol z otroctva hmoty do slobody ducha. Ako pre každého človeka, aj tu platí zákon: „Podľa ovocia poznáte ich...“ O.M. Aivanhov bol jedným z robotníkov vo vinici Pána, ktorý Božie Slovo a jeho Pravdy nielen vysvetľoval, ale priamo uvádzal do života.

 

Jednou z dôležitých podmienok moderného človeka je naučiť sa vlastnému názoru, osvojiť si vidieť múdrosť, pravdu a spravodlivosť ako nezávislé od nejakého združenia, spoločenstva. Ľudia vo svojej pohodlnosti veľmi radi preberajú svetonázory, odporúčania, zvyky, ktoré majú historickú tradíciu, ale v skutočnosti sú to len prázdne formy bez skutočného obsahu. Kompasom pre každého človeka by mal byť Nový Zákon, ktorý nazývam „príručkou manažéra“, a ktorý hovorí: „Hľadajte, pýtajte sa a klepte...“ V Novom Zákone nie je len dôležitá výzva ku viere, ale aj  výzva ku aktivite, ktorá určite pripomína činnosť výskumníka, detektíva, hľadača pokladov... Čím viac baní (duchovných názorov, kníh, múdrych učení) navštívite, tým viac „drahokamov a vzácnych kovov“ môžete nájsť. Keď nehľadáte, tak ani nemôžete nájsť.

A kto je kritikom a merítkom nájdenej pravdy? No predsa vy sami – každý človek má dary z Nebies, ktoré treba rozvíjať – rozum a srdce. Je dôležité vedieť, že každý ide svojim tempom po ceste ku Pravde. Niekto ide malými krôčikmi, niekto beží, niekto skáče, niekto ide „bicyklom“(ide sám), iný „autom“ (pomáha aj druhým ľuďom). Každý človek ako dieťa Božie ide svojou cestou a zaslúži si úctu. Ten však, kto nejde po ceste, zväčša ide opačným smerom a zaslúži si súcit, pretože sa stále viac vystavuje utrpeniu za nevedomé skutky, za ktoré bude musieť zaplatiť. Hádzať perly, ako hovorí Pán, nemáme ani psom, ani sviniam, pretože môžu človeka napadnúť a ublížiť mu. Kríž ako cesta a reinkarnácia ako postup v pravý čas každého človeka „spraví“...

 

 

1 Okrídlený drak

 

   Postavu hada alebo draka nachádzame vo všetkých ľudových príbehoch národných tradícií, v rozprávkach aj mytológiách, a jej symbolika je podobná vo všetkých kultúrach. Nespočítateľné množstvo rozprávok hovorí o drakovi, ktorý sa zmocní princezny a drží svojho úplne nevinného väzňa v zajatí na zámku. Úbohá princezná trpiaca vo svojom väzení, plače a prosí Nebesá, aby jej poslali niekoho, kto by ju zachránil. Rytieri sa ponáhľajú, aby ju vyslobodili, ale sú jeden po druhom zlikvidovaní drakom, ktorý potom vždy dostane ich bohatstvo, ktoré hromadí v zámockých pivniciach. Predsa však jeden krásny deň príde jazdec, princ, oveľa vznešenejší, krajší a svetlejší ako všetci ostatní. Jedna víla mu prezradila tajomstvo, s ktorým môže draka poraziť: odhalila mu drakovu slabinu a povedala mu, ako a kedy draka spútať, alebo zasiahnuť... Takto si šťastný princ, vybavený zbraňami a vedomosťami, vydobyje víťazstvo. Oslobodí princeznú a potom  - sa jemne pobozkajú! Všetky poklady zhromažďované po stáročia v zámku patria teraz krásnemu princovi, ktorý slávne zvíťazil vďaka svojim vedomostiam a vďaka svojej čistote. Princ a princezná sa vyšplhajú na drakov chrbát a letia celým vesmírom.

            Ľudia si často krát myslia, že tieto rozprávky sú len pre deti. V skutočnosti sú to príbehy Zasvätencov. Aby ste ich mohli pochopiť, musíte poznať vedu o symboloch. Drak je sexuálna sila. Zámok je ľudské telo. Nešťastná princezná, ktorá sa stala väzňom nekontrolovanej sexuálnej energie, je dušou. Rytier je duch človeka. Zbrane, ktoré používa na dobytie draka, sú zbrane ducha – sila vôle a vedomosti, použité na kontrolu tejto energie. Takže keď raz ovládnete draka, stane sa vašim sluhom, vašim koňom na vesmírne cestovanie, pretože tento drak má krídla. Drak je vždy zobrazovaný s hadím chvostom, symbolom podzemných síl, ale tiež s krídlami. Večná reč symbolov je taká jasná a jednoduchá!

            Obdobný variant tohto príbehu môžeme vidieť v mýte o Thézeovi. Ariadna dala Thézeovi zlatú niť, vďaka ktorej dokázal prejsť cez labyrint, zabiť Minotaura a potom znovu nájsť cestu z labyrintu von. Minotaurus je ďalším predstaviteľom sexuálnej sily, nižšej prirodzenosti, ktorá ako ten plodný býk má byť zapriahnutá, spútaná a využitá na obrábanie pôdy. Labyrint (zámok) predstavuje vyššie „Ja“, ktoré ukazuje človeku cestu ku víťazstvu.

            V židovských a kresťanských tradíciách je drak porovnávaný s diablom a hovorí sa, že diabol smrdí sírou. Všetky zápalné produkty, ako je benzín, olej, strelných prach, rôzne plyny, ktoré vyvolávajú plamene a explózie, tie všetky sú týmto oheň - požierajúcim drakom v prírode. Tento drak existuje tiež v človeku, znovu ho môžeme zbadať v ľudských vznetlivých vlastnostiach. Keď kvôli nevedomosti, ľahkovážnosti a slabosti človek nebude vedieť, ako tieto vznetlivé sily využiť, zistí, že namiesto toho, aby ho poháňali ku Nebu, strhnú ho do priepasti, alebo ho spália na prach.

 

 

 

 

2 Láska a sexualita

1

Otázka: „Učiteľ, povedal by ste nám, aký vidíte rozdiel medzi láskou a sexualitou a ukázal nám, ako môže byť sexualita využitá v duchovnom živote?

 

            Dávate mi veľmi zaujímavú otázku, ktorá sa dotýka najdôležitejšej veci v živote a ovplyvňuje každého, ako mladších, tak starších...

            Nepovedal by som, že som spôsobilý na zodpovedanie všetkých otázok, ktoré súvisia s týmto problémom. Ale vlastním čosi nebadateľne zvláštne, a to, že sa vždy rád pozerám na veci z určitého pohľadu a celý svoj život som zasvätil tomu, aby som tento postoj získal. Radšej vám o tom poviem zopár slov, aby ste ma nezačali kritizovať a hovoriť: „No teda, už som čítal veľa iných kníh o láske a sexualite, ktoré mi povedali viac. To je ale hlúpy učiteľ!“ Nebojím sa pripustiť svoju nevedomosť. Ale to, čo píšu tieto knihy, ktoré spomínate, nemajú ten istý pohľad na vec a nechápu túto otázku ako ja. Keď tak veľmi chcete, môžete si zohnať všetky tie dostupné informácie, ktoré píšu psychoanalytici a lekári, ale ja by som vám chcel ukázať iný názor, ktorý je vám dosiaľ neznámy.

            Aký je to názor? Aby som vám vysvetlil, čo tým mienim, uvediem nasledujúce podobenstvo. Predstavte si profesora, absolventa troch alebo štyroch univerzít. Práve pracuje vo svojom laboratóriu na rozmanitých výskumných experimentoch... Jeho dvanásťročný syn sa vonku šplhá na strom a z vrchu stromu volá: „Ocko, vidím, že po ceste prichádza strýko a teta!“ Jeho otec, ktorý nemôže nič vidieť, sa opýta: „Ako sú ďaleko? A čo nesú?“ a dieťa mu podá všetky informácie. Napriek všetkým vedomostiam otec nič nevidí, zatiaľ čo nevedomý mladý chlapec vidí ďaleko, jednoducho preto, že má odlišný rozhľad. Vyšplhal sa veľmi vysoko, zatiaľ čo jeho otec stojí na zemi.

            Toto je len analógia, ale pomôže vám porozumieť tomu, že i keď je užitočné mať rozumové schopnosti a vedomosti, je práve tento rozhľad dôležitejší. Každý hovorí: „Slnko vychádza... slnko zapadá“, to je pravda, ale tiež nepravda. Je to pravda zo zemského pohľadu, ale nesprávne z pohľadu solárneho, heliocentrického. Každý sa pozerá na život  z pohľadu zeme a je jasné, že z tohto uhlu má pravdu. Hovoria: „Pre život musíš jesť, zarábať peniaze a užívať si.“ Ale keď to zoberiete zo slnečného pohľadu, a pozeráte na veci z duchovného, božského uhla, veci vyzerajú úplne ináč. Toto je môj pohľad a takto som schopný vám ukázať prírodu alebo lásku úplne ináč.

            Na prvý pohľad je dosť ťažké oddeliť sexualitu od lásky. Všetko pochádza od Boha a všetka energia, ktorá prúdi človekom, má božský pôvod. Ale táto energia má rozdielne účinky, podľa toho, kadiaľ prechádza. Pripomeňte si  na elektrinu. Elektrina je energia, ktorú môžeme vymedziť, ale keď prechádza žiarovkou, stane sa svetlom, aj keď sama svetlom nie je. Stáva sa teplom v kúrení, magnetizmom, keď prechádza magnetom a pohybom, keď prechádza ventilátorom. Tak isto je to s kozmickou silou, ktorá mení svoje vlastnosti podľa toho, ktorými ľudskými orgánmi prechádza. Keď prechádza mozgom, stáva sa inteligenciou a rozumovou silou, v solárnom plexe (alebo Hara centre) sa stáva pohybom, a keď prechádza pohlavnými orgánmi, stáva sa príťažlivosťou pre opačné pohlavie. Nech ide kdekoľvek, je to stále tá istá energia.

            Sexuálna energia pochádza zo skutočných výšin, ale ako prechádza pohlavnými orgánmi, vyvoláva vzrušenie, podráždenie a túžbu sa ku sebe priblížiť. A je celkom možné, že vo všetkých týchto prejavoch nemusí byť vôbec láska. To je to, čo sa robí so zvieratami. V určitých obdobiach v roku sa pária. Robia to s láskou? Nie, lebo koľkokrát sa napadnú a u niektorého hmyzu, akým je modlivka nábožná a niektorých pavúkov, dokonca samička požiera samčeka. To nie je láska, ale obyčajný sex. Láska začína vtedy, keď sa táto energia v človeku dotkne aj iných centier – takých ako je jeho srdce a myseľ, jeho duše a jeho ducha, a to v tom istom čase, keď sa dotkne genitálií. Vtedy sa príťažlivosť, túžba sa ku niekomu priblížiť, stáva estetickou a je zjasnená svetelnými myšlienkami a pocitmi. Cieľom už tu nie je len púhe sebecké uspokojenie, pri ktorom sa  nevšímajú pocity partnera.

            Láska je sexualita, ktorá sa rozšírila, osvietila a transformovala. Láska má toľko úrovní a prejavov, že sa nedajú ani spočítať ani roztriediť. Napríklad muž môže milovať mladú a krásnu ženu, i keď by ku nej nebol priťahovaný len fyzicky, a želá si, aby bola šťastná, zdravá, sčítaná, bohatá a v spoločnosti dobre situovaná. Ako si to vysvetlíte? Jeho vzťah nevychádza z obyčajnej sexuality, ale už z lásky. Stopu sexu v tejto láske nájdeme, keď sa opýtame: prečo ho to spája práve s touto ženou a nie s inou? Prečo si nevybral škaredú starenu alebo muža?

            Sexualita... láska... to je otázka úrovne. Pokiaľ nezostávate pri niekoľkých stykoch, pri fyzických vzrušeniach, ale cítite vyšší stupeň kozmickej sily, ktorá vami preniká, potom pociťujete lásku a môžete komunikovať s nebeskými sférami. Je toľko ľudí, ktorí sa navzájom opustia, len čo uspokoja svoje túžby a dokonca si aj vydýchnu! Jediná vec, na ktorej im záleží, je uvoľnenie. A keď táto energia znovu vzrastie, potom sa opäť stanú milujúcimi a nežnými, aby mohli znovu uspokojiť svoje zvieracie túžby. Čo je to za láska?

            Samozrejme, že máme svoje potreby a túžby, to je normálne, hlavne keď sme mladí. Príroda, ktorá predvídala všetko, vedela, že rozmnožovanie druhov je nutné. Keby muži a ženy zostali ku sebe navzájom chladní, keby boli odtrhnutí od svojich pocitov a inštinktov, bol by koniec ľudstva. Preto príroda ženie ľudí k tomu, aby sa navzájom fyzicky priťahovali, ale skutočná láska, tá je úplne iná.

            Sexualita je celkom egocentrická tendencia, ktorá poháňa ľudí za vlastnou rozkošou. Táto túžba vlastného sebauspokojenia býva najkrutejšia, keď zabúdame na toho druhého, zatiaľ čo láska, naozajstná láska, myslí predovšetkým na šťastie druhej osoby. Láska je založená na obetovaní času, energie a peňazí na pomoc druhému, na rozkvet a rozvoj všetkých jeho schopností. Duchovné kvality začínajú v bode, keď láska ovláda sexualitu, keď je milenec schopný dať niečo zo seba pre dobro toho druhého. Keď sa nedokážete obetovať sami seba pre druhých, potom nemilujete. Keď sa muž vrhne na dievča, myslí na škodu, ktorú jej spôsobí? Vôbec nie. Niekedy je pripravený ju aj zabiť, len aby uspokojil svoju žiadosť a v jeho činoch môžete jasne zbadať sexualitu, ako čistý zvierací pud.

            Asi poviete: „Samozrejme, že v tom nie je nič božské.“ Súhlasím, sexualita je božská vo svojom pôvode, ale dokiaľ nebude človek vedieť ako ju kontrolovať, tak je jasné, že jej prejavy nebudú božské. Tá dobrá stránka sexuality spočíva v práci na kontinuite ľudstva, ale keď je jej jediným cieľom rozkoš, potom robí poriadny neporiadok. V dnešnej dobe vynašli v honbe za rozkošou tie najneskutočnejšie predmety. Už či sú to lieky, ale predáva sa celá rada ďalších výrobkov, o ktorých sa ani nechcem zmieňovať, nemajú už nič spoločné s plodením, ale sú vytvorené výhradne pre rozkoš. Nechcem sa zdržiavať pri tejto otázke a diskutovať o tom, či by tieto veci mali existovať alebo nie. V súčasnom stave ľudstva uznali moralisti, veriaci aj neveriaci, existenciu týchto „pomôcok“ za potrebnú a úplne nevyhnutnú, pretože nižšia prirodzenosť, zvieracia prirodzenosť človeka, je stále taká silná, že keby sa nemohla vyjadriť, spôsobila by dokonca viac nežiaducich účinkov. Nebudem to rozoberať, ale iba poviem, že je škoda, že ľudia nie sú poučení o výhodách, ktoré prináša kontrola tejto energie a o jej využití pre nebeské ciele, pre duchovnú prácu, že sa namiesto toho uchyľujú ku celej tej rade výrobkov, aby si mohli hovieť v rozkoši.

            V ich vonkajších prejavoch rozoznáte ledva rozdiel medzi láskou a sexualitou: sú to tie isté gestá, tie isté objatia a bozky. Keď ste poháňaní sexom, potom sa nestaráte o druhých, zatiaľ čo keď milujete, je pre vás najdôležitejšie urobiť ich šťastnými. Rozdiel medzi sexualitou a láskou nie je vo fyzickej úrovni, ale v neviditeľnej úrovni psychickej a duchovnej. Ako sa líšia? To sa vám teraz chystám prezradiť. Všetci tí, čo študovali otázku sexuality, či už bo boli psychológovia, psychiatri alebo sexuológovia, nikdy neobjavili to, čo sa deje počas sexuálneho aktu v jemnej, éterickej a fluidickej úrovni. Vedia všetko o podnetoch, napätiach, a výronoch semena, dokonca ich aj roztriedili. To, čo nevedia je, že keď sa zaoberajú sexualitou, ktorá je úplne fyzická, biologická a egocentrická, vyvoláva to vo vyšších úrovniach rôzne druhy sopečných erupcií, ktoré vypúšťajú špinavé emanácie a hrubé formy. Tieto emanácie majú matné a temné farby, v ktorých prevláda červená, ale je to špinavá červeň. Všetky tieto emanácie pohltí zem, temné bytosti, ktoré sa už len tešia, ako si pochutnajú na tejto výdatnej energii. Bytosti nižšieho (astrálneho, pozn.prekl.) sveta sa živia na účet milencov. Ste prekvapení, ale takáto je pravda: milenci usporiadavajú bankety pre tento neviditeľný svet.

            Za dávnych časov usporiadavali králi a princovia pri príležitosti narodenín, svadby, alebo nejakého veľkého víťazstva verejné hostiny, ktoré trvali niekoľko dní. Všetci žobráci, opilci a tuláci mali hody, lebo jedlo tu bolo pre každého. A vidíte, to isté sa robí ešte na inej úrovni a v podobe, ktorú veda ešte neobjavila. Keď sa muž so ženou vzájomne priťahuje, milujú sa a spoja sa, taktiež oni usporiadajú verejný banket, na ktorom je prestreté pre veľa bytostí. Dokonca aj keď toto spojenie zostane verejnosti  (pozn.prekl.) skryté, prídu návštevníci z neviditeľného sveta, nanešťastie sú to zvyčajne nižší elementálni duchovia, ktorí sa prišli napchať na účet milencov. Vstrebávajú všetko, pretože pri týchto výmenách zostane len veľmi málo prvkov pre dušu, ducha a božskú stránku vecí. Z tohto dôvodu milencom tieto výmeny, ktoré vytvárajú, zriedkakedy prinášajú nejaký úžitok. V skutočnosti je to práve naopak: stávajú sa ešte úbohejší, ich tvár, zafarbenie, pohyby a chovanie nie sú už také živé, svetelné. Pretože ich láska je na príliš nízkej úrovni, priťahujú bytosti tmy. Prečo nepozvú duchov prírody, anjelov a všetkých tých svetelných duchov, ktorí sa tiež potrebujú najesť?

            Keď chce mág (symbol Krista – človeka slova a moci, pozn.prekl.) previesť obrad, nakreslí okolo seba ochranný kruh. Nízki duchovia postávajú okolo, vyhrážajú sa, chceli by ho napadnúť a zničiť, ale mág je schovaný v kruhu, ako keby bol v opevnenom hrade.  Ľudia neboli nikdy poučení o tom, ako sa chrániť pred bytosťami tmy a táto skutočnosť ma nakoniec priviedla k tomu, aby som vám povedal niečo veľmi smelé: korene všetkého utrpenia ľudstva spočívajú v nízkej úrovni lásky medzi mužom a ženou. Áno, naozaj, práve taká láska prináša vojny a pohromy. Ľudia sa milujú ako zvieratá hlúpym, nechutným, pekelným spôsobom a tak živia a posilňujú všetkých nízkych (pozn.prekl.) duchov, ktorí škodia ľudstvu. Keby si to mužovia a ženy uvedomili, boli by z toho, čo robia, takí smutní, zahanbení a zhnusení, že by ozaj mali snahu naučiť sa správne milovať. Kráľovstvo Božie príde na zem len vtedy, keď sa ľudská láska viac preduchovní. Kiež by  sa tí, ktorí sú osvietení a ktorí majú vyšší ideál lásky, dozvedeli, že môžu pracovať so sexuálnou energiou pre Kráľovstvo Božie. Nech sa milujú, objímajú, ale s myšlienkou, že táto láska je zasvätená realizácii niečoho božského. Keď to tak budú robiť, budú vyvolávať také krásne emanácie, že sami anjeli budú žasnúť a v radostnom začudovaní prinesú milencom všemožné dary.

            Takže opakujem, nech je povaha vašej lásky akákoľvek, gestá, ktoré robíte budú vždy rovnaké: núti vás to privinúť sa ku tomu, koho milujete, objať ho, bozkávať a nosiť ho. Rozdiel nespočíva v gestách, ale v tom, čo do nich vkladáte (mysľou, pozn.prekl.), to je dôležité. Ľudia si povedia: „Ha, videl som toho a toho, ako niekoho bozkával!“ a odsúdi ho. Nejde o bozk, ale o to, čo do toho bozku bolo dané: keď to bolo niečo čisté a krásne, Nebo ho odmení.

            Keď vložíte večný život, čistotu a svetlo do vašej lásky a ten, koho milujete vďaka vašej láske rastie, vyvíja sa a kvitne, potom je to naozaj láska, pretože skutočná láska činí všetko lepším. Ale keď niekoho milujete a začne to s ním ísť dole kopcom, mali by ste si položiť pár otázok o kvalite vášho vzťahu, „Čo som to urobil? Býval taký skvelý, ale teraz je z neho troska. Ja som toho človeka zničil.“ Nemáte byť teda na čo hrdí, ale budete musieť nájsť cestu, ako svoje chyby napraviť.

            Vaša láska musí ľudí povznášať. Len vtedy môžete byť na seba hrdí a byť šťastní, keď uvidíte niekoho vďaka vašej láske rásť a kvitnúť, potom môžete ďakovať Nebu, že ste in dokázali pomôcť a ochrániť ich. Avšak zvyčajne sa to väčšiny ľudí netýka, tí potom prichádzajú a hovoria mi: „Ale ja toho človeka naozaj milujem...!“ „Áno“, odpovedám, „ja viem, že áno, ale milujete ho ako milujete kura, ktoré hodíte do hrnca, aby ste ho zjedli a všetkému je koniec.“ Ó nie, láska nikdy nikomu neškodí a nikoho nepožiera. Viete, láska, pokiaľ ja viem, sa veľmi líši od predstáv väčšiny ľudí, najmä od predstáv neskúsených mladých, ktoré si sami vytvorili.

            Ľudia nevedia, ako milovať a potom sa mi ospravedlňujú: „Ó, Učiteľ, vy neviete, aká strašná je ľudská prirodzenosť!“ Jednako len odpovie, že rovnako, ako si vytvorili svoju hádavú povahu, tak sa tiež môžu stať  múdrymi a urobiť je vznešenou. Keď sa o to v minulosti veľmi nesnažili, nevyhnutne sa teraz  trápia s veľmi ťažkou prirodzenosťou. Takto si to musíme vysvetľovať: je to ich vina a žiadne výhovorky ich nemôžu ospravedlniť. Mnohí vo svojom úsilí prestanú, pretože je pre nich nemožné, ako hovoria, sa zmeniť. Určite je to možné. Okrem toho, keď sa pred vami objavia problémy, musíte si povedať: „Učiteľ nám o tej láske hovoril a ja ju chcem poznať.“ Prečo stále namietate, že realita je iná, ako vám ju predostieram? Toto slovo „realita“ sa vždy vťahuje na výhovorku všetkého, ale je realita  a realita.

            Ja nepopieram, že sexualita nie je realita, ale prečo sa zastavovať u takej nízkej, hrubej reality? Existujú iné úrovne reality, ktoré sú rovnako skutočné, ale oveľa jemnejšie, také, že tí, ktorí už dosiahli týchto úrovní a žijú túto realitu, by sa jej nevzdali a nevracali by sa za nič na svete. Tragédia je v tom, že sa tí ostatní nedajú nijako presvedčiť, aby rozvinuli či pozdvihli svoju úroveň lásky, ignorujú všetky spásonosné pravdy a ďalej klesajú na zvieraciu úroveň a nevyhnutne sú potom čím ďalej viac nevyrovnaní a užialení. Dá sa čakať, že ich láska je nádherná len na niekoľko minút a potom sa obráti na prach a popol. Povedia: „Bolo to také krásne!“ Áno, bolo, ale už nie je, nevydržalo to a zlato sa stalo olovom. Zato božská láska zostáva vždy čistým zlatom a nič ju nemôže zakaliť.

            Človek zdedil minulosť, proti ktorej musí bojovať, tisíce rokov sa ľudstvo miluje podľa určitého vzoru, ktorý sa zaznamenával do našich buniek a vymazať tento vzor je dosť neľahké. Len preto, že sa nemôžete zmeniť zo dňa na deň neznamená, že by ste mali pochybovať o tom, čo hovoria veľkí Učitelia. To, že sa nemôžete zmeniť, len dokazuje, že ste slabí a zdeformovaní a nie, že  vás zasvätenci pomýlili. Tak dlho, dokiaľ budete mať nižšie sklony, budete nútení ich uspokojovať, ale to vám nebráni, aby ste verili, že sa môžete zdokonaliť. Keď rozviniete iné sklony, tie vznešené a božské, budete plávať v mori kozmickej lásky. Dosiaľ ste len chlipkali pár roztrúsených kvapiek, ktoré ste tu a tam našli, zmiešané so sklamaniami a biedou, ale teraz sa ponoríte do kozmického oceánu a napijete sa do sýtosti. Už viac nebudete musieť chodiť a kradnúť len niekoľko kvapiek lásky od druhých.

            Viem, že to, čo hovorím, bude pre niektorých nezrozumiteľné. Nech robia, čo môžu a veria, že za pár inkarnácií svoju lásku dokážu transformovať. Nemá žiadny zmysel sa zabíjať! Pre tých, ktorí už pracovali na láske v minulých inkarnáciách, bude oveľa ľahšie sa na fyzickej úrovni uspokojovať len s málom, alebo sa dokonca oslobodiť úplne, aby mohli ochutnať lásku na rovine duchovnej.

            Samozrejme, že ľudia, ktorí sú toho schopní, sú veľmi vzácni. Koľko mníchov a mníšok zložilo sľub celibátu, bez toho aby vedeli, čo sľubujú. Boli ešte veľmi mladí, nepoznali ani seba, ľudskú prirodzenosť a keď sa jedného dňa ich pudy a vášne zobudili, boli ohúrení. Aké tragédie si už títo muži a ženy priviedli! Kiež by sa radšej oženili a mali deti, ako sa mučili v kláštore, nazývali sa snúbencami Ježiša, zatiaľ čo sa v predstavách celú dobu dopúšťali cudzoložstvu. Keby sa radšej zobrali a kláštor opustili, keď mali takýto postoj. Pán je oveľa slobodomyseľnejší, nikdy nepožadoval od ľudí, aby sa mu celkom odovzdali za cenu takýchto útrap. Je lepšie, keď človek koná dobro so ženou a deťmi, ako keď žije nevyrovnaným, chaotickým životom, plným neukojených žiadostí, ktoré narušujú atmosféru všetkým ostatným.

            Bolo už také veľké množstvo svätých, ktorí sa trápili touto sexuálnou silou celý život a našli kľud až na jeho úplnom konci. Svätá Terézia z Avilly bola veľmi vášnivá. Ľudia nemajú ani poňatia o tom, ako svätá Terézia žila, ani aké pokušenia prestála. Zďaleka nebola taká, ako ju predstavuje súčasnosť, sladké dievčatko s milou tváričkou. Nie, jej prirodzenosť bola veľmi silná a mocná. Veľmi ju obdivujem, milujem a nesúhlasím s tým, ako si ľudia nesprávne vykladajú jej situáciu a prenášajú sa do nej v domnienke, že sa tak zdokonalia.

 

II.

 

            Veľa svätých mužov aj žien bolo až do konca života nadmieru vášnivých, že na tom nie je vôbec nič zlé. Vlastne je to úplne naopak, lebo tí, ktorí vedia, ako používať sexuálnu silu, sú tí najbohatší a majú jednu z najväčších výhod. Aj keď je táto sila požehnaním, našlo sa veľa veriacich, ktorí chceli spáchať samovraždu, pretože v sebe túto vášeň cítili a mysleli si, že kvôli tomu musia byť zatratení. Vôbec nechápali, ako veci idú. Nanešťastie cirkev neurobila nič preto, aby im túto situáciu vysvetlila. Ale z pohľadu Zasvätencov vidíte veci úplne ináč. Sexuálna sila je dar od Boha a my sa musíme naučiť, ako s ňou zaobchádzať. Krajiny, ktoré majú bohaté zdroje uhlia a nafty veľmi zbohatli, pretože tieto zásoby využívajú. Tie, ktorí nevedia, ako ich využívať, ich spaľujú. Presne taká je aj sexuálna energia, s ktorou sa musí človek naučiť zaobchádzať, aby mohol rozsvietiť svetlo, zapáliť oheň, a spustiť všetky motory, ktoré v sebe zahŕňa.

            Ale ľudia sú ďaleko od toho, aby to pochopili, a keď vidia nejaké mladé dievča, alebo chlapca, ktorý je touto energiou nabitý, hneď ho za to hrešia. Asi si myslia, že by mladí ľudia nemali nič cítiť, že by sa mali chovať tak, ako keby boli mŕtvi. Je veľa dospelých, ktorí takto uvažujú, namiesto toho, aby mládencovi pomohli, tak sa ho snažia zničiť a skrížiť mu cestu. Nikto nepovie: „Výborne, chlapče! Máš veľké šťastie, že vlastníš také bohatstvo. To jediné, čo si musíš zapamätať je, že keď nebudeš rozumný, tak ti toto bohatstvo prinesie pohromu.“ To by mu mali povedať, ale namiesto toho túto energiu kritizujú a nadávajú na ňu a majú radosť, keď vidia mladého muža citovo chladného. Čo môže s týmto studeným srdcom dokázať na zemi? Vôbec nič! Ja som bol tiež takto vychovávaný a možno ešte horšie ako vy. Keby ste len vedeli, ako sme boli v Bulharsku vychovávaní na začiatku storočia! Preto ďakujem Bohu za svetlo tejto Náuky.

            Preto teraz, keď tu máte nejakých chlapcov a dievčatá, ktorí si ma dnes prišli vypočuť po prvý raz, aby som im pomohol, pridám ešte niekoľko slov. Možno si myslíte, že príliš dlho hovorím o nevhodných veciach... Ale to vôbec nie je  nevhodné. Keby ste len vedeli, čo sa dnes mládež učí a počúva, o čom sa baví a čo robí, boli by ste ohromení. Dvanásťročné, trinásťročné deti si hovoria takéto príbehy! To, čo vám tu hovorím, to proti tomu vôbec nič nie je.

            Raz ma navštívila mladá dievčina, bola pekná, príťažlivá a dobre vychovaná. Hovorila mi, aká je veľmi nešťastná, pretože je posadnutá jednou predstavou: kdekoľvek sa pozrie, na kvetinu, ovocie, predmety, dokonca aj na strope, vidí obraz mužského pohlavného orgánu. Pretože bola veriaca, pravá katolíčka, myslela si, že upadla do hriechu a že je úplne stratená.

            Keď mi toto povedala, začal som sa smiať. Začudovane na mňa pozrela a ja som jej povedal: „Teda, dovolíte mi, aby som vám to všetko vysvetlil a ukázal vám, ako sa z toho dostať?“ „Ale áno, prosím, áno!“ povedala. A takto som jej to vysvetlil: „Na tom, čo ste mi teraz povedala, nie je naozaj nič zlé. Je to celkom prirodzené a normálne. Takúto skúsenosť má každý, či má vyšší, alebo nižší stupeň. Nie je treba byť z toho vôbec nešťastný. To je údel prírody, že si zaisťuje kontinuitu ľudského pokolenia a vytvára tak v hlavách mužov a žien tieto obrazy. Napokon vy sa musíte naučiť, ako máte reagovať a ako využívať tieto predstavy, pretože keď to neurobíte, potom zostanete tam, kde ste aj teraz. To je to, čo musíte urobiť.  Keď uvidíte tento obraz v nejakom ovocí, či v inom predmete, nevzrušujte sa, kľudne sa naň pozerajte. Nie však príliš dlho, pretože tak môžu prebudiť určité túžby, a potom sa naopak budete chcieť nejako uspokojiť, niečo previesť... a tak podobne. Aby ste sa tomu vyhla, staňte sa filozofkou: začnite premýšľať o Kozmickej Inteligencii, ktorá týmto orgánom dala podobu. Obráťte svoju myseľ týmto smerom a ako budete nad takýmito myšlienkami meditovať, budete taká plná obdivu, s akou velebnosťou bola vytvorená takáto dokonalosť, že zabudnete na pokušenia, ktoré vám priviedla. Keď však budete zaťažená pocitom viny, nikdy sa tohoto problému nezbavíte. Pomyslite na túto predstavu, ako na odrazový mostík, ktorý vás môže vystreliť priamo ku Zdroju. Ako ináč by ste sa mohla dostať ku Zdroju bez odrazového mostíka? Nezabudnite, že musíte brať túto predstavu ako podnet, dlho nad ňou nerozjímajte, ináč sa do toho beznádejne zamotáte. Použite ju, ale nezotrvávajte pri nej. Nanešťastie ľudia nevedia, ako sa dostať cez svet foriem ku svetu odrazov a divov. Neuvedomujú si, že je to práve tento obdiv, ktorý ich zachráni. Keď si poviete: „Ale čo sa to na tejto zemi robí? To je strašné a odporné!“, ste odpísaní. Odložte svoje staré chápanie a nikdy nehovorte: „Ó, to je strašné!“, ale povedzte: „To je krása! To je nádhera! Aká inteligencia! Ako dokáže Príroda stvoriť takú pozoruhodnú vec?“ A v tomto stave obdivu znovu nájdete vašu vyrovnanosť a mier!“ Tá mladá dievčina odišla šťastná, keď som jej to takto všetko povedal.

            Pán vedel, čo robí a urobil to dobre, tak prečo by ste chceli deformovať jeho výtvor? Niektorí ľudia sa stavajú proti sexualite, ako keby sa Pán dopustil nejakej chyby a to je postoj veľmi závažný a bude potrestaný. Božie tvorenie by sme mali obdivovať, pretože On vedel, prečo to urobil práve takto. My tu nie sme na to, aby sme kritizovali. Ľudia sa učia tú najčudesnejšiu filozofiu! Možno poviete, že ľudia takto chcú dosiahnuť čistotu a cudnosť. Áno, práve to ich doháňa k tomu, že zákony čistoty narúšajú – čím viac vecí sa im predkladá ako  diablove dielo, tým viac ich to bude nabádať na to, aby išli a vyskúšali si to!

            Naozaj si myslíte, že keď všetko, čo sa týka sexu, budete odsudzovať ako ohavné a pohoršujúce, že sa oň každý prestane zaujímať a nechá ho? Prečo sa teda väčšina, ktorá ho nachádza taký odporný, váľa dni aj noci v tejto špine? To ich vôbec nezastaví. V skutočnosti to pôsobí úplne naopak. Baudelaire dokonca povedal, že práve tento pocit trestuhodného činu poskytuje človeku najväčší pocit pôžitku a tento pôžitok sa ešte zväčší, keď viete, že to, čo robíte, je zakázané a protizákonné. Možno je to pravda, možno že nie, nechcem sa o tom dohadovať, ale zmieňujem sa o tom preto, aby sme poukázali na to, že potlačovanie sexu riešením nie je, zatiaľ čo pozitívne zmýšľanie o ňom vám pomôže.

            Jediné riešenie problému sexuality je v tom, aký vzťah k nemu muži a ženy majú. To, že sa muži a ženy ešte nenaučili vážiť si jeden druhého, je príčinou všetkých úchyliek a krajností. Pokiaľ myslí muž na ženu ako na samicu, alebo ako na Messalinu, alebo ako predmet rozkoše, sám si takto ku nej vymedzil svoje chovanie a otvára sa tak všetkým vášnivým sklonom. Jeho chovanie sa úplne zmení, keď ju bude považovať za božskosť.

            „Ježiš povedal: „Každému podľa jeho viery.“ Veci naozaj menia svoju povahu podľa toho, ako sa na ne pozeráme. Človek sa musí naučiť toto čarovné pravidlo. Vy si myslíte, že sa dá zmeniť vaša láska, bez toho aby ste zmenili spôsob zmýšľania o tom druhom, ale uisťujem vás, že je to nemožné. Spôsob vyjadrovania lásky je naozaj ťažké zmeniť, ale keď zmeníte zmýšľanie o niekom, pracuje to vo vás, vo vašich citoch, vašich sklonoch a nakoniec tak lásku aj prejavíte. To je to, čo robím: pozerám sa na všetky ženy ako na božské. Poviete: „Môj milý chlapče, ty vôbec nemáš ani tušenie! Keby si len vedel, aké ženy sú!...“ Naozaj si myslíte, že to neviem? Nechcem sa zdržiavať pri tom, aké sú, alebo tiež by mali byť, pretože môj spôsob myslenia mi pomáha a tak to robím. Myslíte, že neviem, aké ženy sú? Našiel by som veľa dôvodov na to, aby som na ne pozeral ako na tie najpadlejšie bytosti, ale taký postoj mi nepomôže. Chcem, aby pre mňa boli ženy bohyňami, pretože keď ich považujem za bohyne, je to pre mňa užitočné. Keby ste len vedeli, čo potom prežívam a objavujem! V tom, ako sa na veci pozerám, je celá moja filozofia.

            Pred niekoľkými rokmi ku mne prišiel na návštevu lekár, tlstý, starý lekár, s poriadnym bruchom, a začal mi hovoriť o ženách. Viete, čo povedal? Povedal: „Ženy nie sú nič iné ako pošvy.“ Celkom som stratil reč. Povedzte mi, ako užitočná môže byť taká nepoetická predstava? Samozrejme, že čiastočne je to pravda: Nikto nemôže zaprieť, že ľudia vlastnia vnútornosti a iné ďalšie orgány, ktoré nie sú práve estetické. Avšak, máme sa pozerať na človeka, ako keby nebol nič iba vnútornosti a ich základné funkcie? Ľudia všetko zhoršujú. Človek síce má fyzické telo a orgány, ktoré sú prispôsobené rôznym funkciám, ale zďaleka nie je iba tým, čím sa javí. Nemôžeme zredukovať človeka na jednoduché orgány, je to bytosť, ktorá myslí, cíti a má dušu a ducha.

            Akú radosť môže mať muž zo ženy, ktorú nepovažuje za nič viac ako orgán? Zničí tak všetok duševný život. Taký lekár nie je skutočný psychológ, nepoznal, že myšlienky ovplyvňujú náš vnútorný život. Keď však pozorujem, ako ma všetko o čom premýšľam ovplyvňuje, je to niečo, čo ma naozaj fascinuje. Radšej myslím na ženy ako na bohyne. Poviete: „Ale to nie je pravda!“ Áno, možno máte pravdu, ale mňa nezaujíma váš „zdravý rozum“ a tá vaša „pravda“ je to najzhubnejšie  klamstvo zo všetkých klamstiev. Ja žijem v ilúziách a klamstvách – predpokladajme, že to sú ilúzie a klamstvá – a som ten najšťastnejší medzi smrteľníkmi. Pozerám na ženy ako na božské, ako na výraz Božskej Matky a nemáte vôbec predstavu, aké šťastie zažívam, akú radosť mi prináša už len to, že viem, že sú ženy na svete! Myslíte, že by som  vám prednášal, keby som myslel rovnako ako tamten lekár? To by som vás nechcel ani vidieť, nechcel by som s vami hovoriť, nechcel by som robiť vôbec nič.

            Takže vidíte, že taký postoj ovplyvní veľa vecí! Vy tiež musíte zmeniť svoje myslenie. Ako muži, tak aj ženy musia zmeniť svoj pohľad jeden na druhého, ináč pre ne zostanú dvere evolúcie zavreté, čokoľvek urobia, nikde nepokročia.

            Nikdy nesmieme zabudnúť, že človek má dve prirodzenosti: nižšiu, zvieraciu prirodzenosť, ktorú nazývam personalitou a vyššiu božskú prirodzenosť, ktorú nazývam individualitou. Žiaci zasväcovacej školy, ktorí sú si vedomí týchto dvoch prirodzeností, sa budú vždy sami seba pýtať, ako najlepšie vyživiť vlastnú individualitu a individualitu tých, ktorých milujú. To je tá skutočná láska.

            Len sa pozrite, ako sa ľudia snažia zvíťaziť nad svojimi partnermi. Či už hovoríme o mužovi, alebo o žene, obaja potrebujú byť klamaní, podávajú si poklony a lichôtky, aby tak hýčkali svoju personalitu, inak sa ku nikomu nedostanú.  Obidve strany vedia, ako dostať to, čo chcú, takže pracujú na personalite toho druhého, pomocou slov, gest a darčekov. Vôbec nevedia, ako podnietiť vznešené schopnosti milovaných, prebudiť všetko to ideálne, svetlé a dokonalé, tak, aby obyčajné slovo, úsmev, pohľad bol naozajstnou hostinou. Vie, ako vyburcovať všetko, čo im umožňuje uspokojiť ich nižšie túžby, môžete si byť istí, že v tom sú veľmi zruční. A tak je ľudská láska vyjadrovaná len na zvieracej, pudovej a vášnivej úrovni, len výnimočne v nej nájdeme prvky poézie, či niečo krásne.

            Zasväcovacia veda ľuďom ukazuje, ako môžu živiť vyššiu prirodzenosť tých, ktorých ľúbia. To čo vám teraz chcem povedať, bude asi vypadať veľmi zvláštne; som zvedavý, či mi budete rozumieť, ale v každom prípade vám to poviem. Predstavme si ženu, ktorá drží svojho miláčika v náručí; normálne by povedala: „Môj milý Janko“ alebo „Najdrahší Peťko“, alebo  „Miláčik – nech už si ktokoľvek“, pretože je pre neho dôležité počuť svoje meno. Keď ho začuje, tak sa jeho personalita zaraduje, ako veľmi je ľúbený a ona tak vlastne posiela svoju energiu, aby ju zhltla jeho personalita. Teraz si predstavte, že tí dvaja vedia, čo je to personalita a individualita, že boli už poučení v Zasväcovacej vede: a keď žena objíme svojho miláčika, povie: „Ó Božský Otče!...“ a jej milovaný bude šťastný, že sa tak mohol stať sprostredkovateľom energie, ktorá vystúpi priamo ku Samému Božskému Otcovi! A naopak on sa spojí s Božskou Matkou, keď objíme svoju milovanú a tak aj jeho energia vystúpi k Nebu.

            Muži a ženy by sa mali spojovať so zdrojom, ktorým je Boh sám, namiesto toho, aby sa obmedzovali na výmeny s nižšími úrovňami, kde môžu dávať a brať len všemožne hnijúce a kvasiace smeti. Mali by sa spojovať so zdrojom dokonalosti a nie s nedokonalou a obmedzenou osobou, ako sú oni sami. Už ste určite počuli muža hovoriť: „Srdiečko, urobím ťa šťastnou.“ Stačí jediný pohľad na tohto slabého, nevedomého muža a viete, že by nikoho urobiť šťastným nemohol. Je len jeden spôsob, ktorým môžu milenci nájsť čistú, neskazenú lásku, ktorá ich uspokojí, lásku, ktorá ich osvieti, urobí ich silnými, mladými a prinesie im šťastie; a to je vzájomné odovzdávanie sa Božskému Otcovi a Božskej Matke, ich nevyčerpateľnému Zdroju. Aj vy sa musíte naučiť ustavične vytvárať a udržiavať spojenie s božskou láskou. Všetko čo robíte, musí byť zmysluplné, očistené a zasvätené službe vznešenej idei, idei Božieho Kráľovstva a Jeho Spravodlivosti.

            Ľudia túto pravdu nepoznajú. Pracujú len na svojej vlastnej personalite a personalite tých druhých, a pretože má personalita svoje podzemné korene, vedie ich dole do hlbín. Také ťažké je ľudí povzbudiť ku tomu, aby zmenili svoje stanoviská. Majú svoje staré zvyky a tých sa držia a stále ich posilňujú, stále len uspokojujú svoju personalitu a nedávajú nič svojej chudobnej a hladujúcej individualite.

            Personalita, ktorá každý deň dostáva toľko, že musí byť úplne presýtená, je veľmi nevďačná. Chcete to dokázať? Zamyslite sa nad ženou, ktorá dáva svojmu mužovi úplne všetko a on na ňu aj tak zabúda a stýka sa s inými ženami. Prečo? Pretože uspokojuje len jeho sexuálne túžby. Nerobí nič preto, aby ho zušľachtila, nedáva nič jeho vyššej prirodzenosti, ktorá by nikdy nezabudla dobro, ktoré pre ňu bolo vykonané a bola by nekonečne vďačná. Nešťastná žena si potom sťažuje: „Ja mu dávam všetko a pozrite sa, ako ma podvádza!“ Áno, samozrejme, pretože živí len tú prirodzenosť, ktorá nie je nikdy vďačná.

            Keď porozumiete tomuto poňatiu dvoch prirodzeností, potom bude pre vás oveľa ľahšie vyriešiť vaše sexuálne problémy. Tí, ktorí sa nechajú unášať sebeckými rozmarmi, nikdy nebudú schopní kontrolovať svoju sexualitu, bude im pripadať, že ich orgány fungujú od nich oddelene a nebudú schopní sa sami spomaliť, či zastaviť. Bezmocne budú prizerať tomu, ako ich ostatné sily ovládajú, zatiaľ čo oni budú len pozorovatelia. Pri duchovnej láske zistíte, že ste to vy, skutočne vy, vaša duša, duch a individualita, ktorá nad všetkým dozerá a ktorá rastie. Bude to možno len pohľad, prítomnosť, vôňa, ktorá vás urobí šťastnými a povznesenými, ale budete cítiť, že je to vaše pravé „Ja“, vaša vyššia prirodzenosť, ktorá je, pije a dýcha a nie tie nepreberné množstvo  iných bytostí, ktoré vás len využívajú.

            V tejto téme vám odovzdávam svetlo pravdy, verte mi, nič som si nevymyslel. Láska je najväčšie mystérium, ktoré existuje, ľudia o nej nič nevedia, len s ňou ďalej nakladajú bezmyšlienkovito a bez porozumenia. Stále sa zmietajú v nešťastných zmätkoch a dokiaľ túto otázku lásky nepochopia a nevyriešia ju, nikdy sa z tejto mizérie nedostanú a je jedno, aké úžasné objavy veda uskutoční. Toto je ten pohľad, ktorý mi dali Nebesá, ktoré mi umožňuje vidieť celú otázku úplne jasne.

 

3

 

Sexuálna sila je nevyhnutná pre život na zemi

 

 

            Malé deti začínajú liezť po zemi po štyroch, všetkého, čo vidia, sa chcú dotknúť a dať do úst. Krôčik po krôčiku, ako rastú, sa ich srdce prebúdza. Pre chlapcov sa stávajú dievčatá s vzrastajúcim vekom stále dôležitejšie, zamilujú sa a chcú mať domov, aby mohli zaľudniť svet svojimi deťmi a svojimi činmi. O niečo neskôr, keď už vypotrebujú všetku svoju energiu a uvedomia si, že zostarli, bez toho aby uskutočnili všetky svoje sny, zmenia sa, stratia záujem o svet a začínajú premýšľať o druhom svete. Muž, ktorý sa vždy staral len o jedlo, pitie, deti a peniaze, ako keby nikdy nemusel odísť z tohto sveta, teraz o všetko stráca záujem, ochladne, je nezúčastnený, stále viac unavenejší a znudený, pripravený sa všetkého vzdať a zomrieť. Čo sa stalo? Príčina tejto zmeny je celkom jednoduchá, spočíva v oslabení jeho sexuálneho pudu. Teraz vám ukážem, ako sexuálne sily určujú ľudskú filozofiu. Človek je s touto silou šťastný, že žije, tu a teraz, ale len čo  ho opustí, myslí už len na smrť. Preto v minulosti istí Zasvätenci, ktorí o všetkých týchto veciach vedeli, vedeli, aké sú ich príčiny a následky, učili svojich žiakov, že keď sa chcú oslobodiť od tohto obmedzovania a trápenia na zemi pre požehnaný svet svetla, musia ovládnuť všetky svoje prejavy sexuálnej sily. Nabádali ich, aby zutekali pred svojimi túžbami a chtíčmi a aby sa vyhýbali opačnému pohlaviu, aby sa tak nechytili do ich pascí, aby sa oslobodili.

            Môžeme teda povedať, že sexuálna sila je koreňom všetkých odlišných smerov vo filozofii a náboženstve. To, aký ľudia majú postoj k príťažlivosti medzi pohlaviami, určuje ich filozofiu: či túto sexuálnu silu ovládať, alebo ju vypúšťať. Samozrejme, že je veľa ďalších filozofií, ale každá zapadá alebo do jednej, alebo do druhej kategórie.

            Pokiaľ nechcete viac trpieť tu na zemi, keď chcete vojsť do večnosti a stať sa nesmrteľnými, potom už ďalej nemôžete myslieť na zachovanie rodu, pretože to vytvára putá, ktoré vás pripútavajú ku zemi. Ako otec alebo matka ste spojení s vašimi deťmi, ktoré sú telom z vášho tela, krvou vašej krvi a ste ku nim pripútaní tiež psychicky. Budhistická filozofia učí, že dokonca aj keď človek prejde na druhú stranu, a myslí si, že už všetko opustil a že teraz je konečne slobodný, zistí, že je stále spojený s deťmi a rodinnými príslušníkmi. Preto nemôže opustiť nižšie sféry astrálnej pláne a zostáva určitú dobu v blízkosti ľudí, hlavne členov svojej rodiny, pozerá sa na nich, zúčastňuje sa ich životov a dokonca sa na nich živí. Keď chcete byť slobodní, podľa tejto filozofie, nebolo by možné ani uzatvárať sobáš, ani mať potomstvo, aby sa nestratila sloboda, pretože tí, ktorí založili rodinu, ktorej meno zostáva, sú týmto menom, touto „rodinnou firmou“ priťahovaní a vracajú sa stále ku zemi, pretože ich rodina privoláva svojimi myšlienkami.

            Všetky putá, ktoré má človek so zemou, mu zabraňujú prebývať v nebeských sférach, takže tí, ktorí si to naozaj neželajú, žijú asketickým životom. Zaiste ich filozofia platí, pretože je založená na Zasväteneckých pravdách, ale ďalšou otázkou je, či je použiteľná a dá sa prispôsobiť dnešku. Môže byť, že sa už dnes nedá použiť. Na tieto otázky potrebujeme odpoveď.

            Sexuálna sila ľudí pripútava ku zemi, bez toho, aby ich osvietila alebo spojila s nadzemskými sférami, zatiaľ čo múdrosť, ktorá Zasvätenca osvetľuje, ho môže ku týmto vznešeným oblastiam priblížiť, ale potom už nemajú požiadavku žiť ďalej na zemi.  Tí, kto chcú úplne potlačiť túto silu, ktorá im bola daná od Boha, pomýšľajú len na smrť a na to, ako všetko opustia. Sexuálna sila je nevyhnutná pre život na zemi a je to jediné, čo vás núti život milovať. Preto túto silu nikdy nemáte potlačovať, všetci tí, ktorí ju potlačujú, sa dopúšťajú veľmi závažnej chyby. Ich ospravedlnením je túžba po nirváne, ale túžia po nirváne tak pasívne a mdlo, že sa človek čuduje, či sa tam niekedy dostanú. Pokiaľ chceme dosiahnuť nirvánu, musí sa toho zúčastniť aj láska.

            Človek, ktorý je skutočne osvietený, spája sa s nebesami a súčasne sa stará aj o svoje zdroje tak, že venuje svoju sexuálnu energiu uskutočňovaniu Kráľovstva Božieho na zemi. Takto má to najlepšie z oboch svetov: čím intenzívnejšie žije svoj život, tým viac splýva so svojim Stvoriteľom a so samým Nebom, čím užšie je jeho puto s Nebom, tým viac je schopný pracovať pre svet. To je jediné dokonalé riešenie: žije súčasne pre Nebo a pracuje na zemi. Ináč zostáva život bez poézie, bez zmyslu.

            Bohužiaľ toto ľudia nikdy nepochopili a stále skúšajú voliť medzi jedným, alebo druhým. Sú alebo materialistickí, alebo úplne... nemôžeme povedať spirituálni, pretože na tom, že niekto chce zomrieť, nie je nič spirituálne. V každom prípade tí, ktorí sa rozhodli pre potlačovanie sexuálnej sily, aby sa tak vyhli budúcim inkarnáciam, budú aj tak nútení sa znovu narodiť, a nielen raz, ale veľakrát! Áno, budú sa sem vracať, aby sa naučili, že sa táto sila nesmie potlačovať, ale ovládať. Nebesia im povedia: „Ó vy hlupáci! Boh v celej svojej múdrosti stvoril túto silu pred miliónmi rokov. Prečo ňou opovrhujete?“ A budú zoslaní späť na zem.

            Puritáni a určití mystici kážu morálku, ktorá vôbec nezodpovedá pravde a vedie až na pokraj všetkých anomálií, s ktorými  dnes psychoanalytici zápasia. Keď postavíte priehradu a nepostaráte sa o odtokové kanály, voda pretečie a všetko zaplaví. Priehrada nezabráni rieke, aby tiekla. To isté platí o ľudských bytostiach: Postavte bariéru cez stále sa vŕšiacu energiu, vo vašom podvedomí sa nahromadí napätie a potom príde moment, ktorý všetko zmietne. Áno, naozaj, keď nepoznáte ľudskú prirodzenosť, privolávate si nešťastie. Nesmiete nikdy blokovať svoju energiu, ale pripravte jej kanály, aby mohla pretekať a zavlažovať vašu zem, práve tak, ako starí Egypťania vykopali kanály, aby Níl mohol zavlažovať ich pôdu.

            Nenadržiavam ani pôžitkárom, ani puritánom. Len všetko potlačiť by znamenalo nevšímať si dôvody, prečo Boh stvoril mužov a ženy. Keď som bol v Grécku, navštívil som tam všetky kláštory na hore Athos a hovoril som s mníchmi, ktorí tam žijú. I keď som veľmi obdivoval ich umelecké práce, mal som z toho miesta silný pocit smútku a nudy. Títo mnísi tam žijú podľa úplne scestnej koncepcie, ktorá je založená na fakte, že ženský princíp je škodlivý a diabolský. Vo svojom odmietaní ženského princípu išli až tak ďaleko, že nielen žiadna žena nesmie vstúpiť na tento ostrov, ale na ostrove nesmú mať ani kozy, pretože je to zviera ženského rodu. Myslíte si naozaj, že Dobrotivý Boh mohol inšpirovať takúto filozofiu?

            Opäť opakujem, nie som ani za puritánsku filozofiu, ani za pôžitkárstvo a preto vám prinášam tretie riešenie: Prepojte sami seba, svojho ducha a dušu s prameňom lásky a dajte sa do práce tu na zemi. Jedného dňa si uvedomíte, že mať súčasne Nebo aj Zem je to najlepšie riešenie.

            Neviem, či vás presvedčili moje vysvetlenia, ale  možno ich niekedy v budúcnosti prijmete, keď poznáte, že som našiel kľúč na riešenie problémov, ktoré ostatní nevyriešili, pretože alebo nedokázali, alebo sa neodvážili spojiť dve veci: alebo povolili uzdu sexuálnej sile, premenili ju na pud a skončili v pôžitkárstve, alebo ju úplne potlačili a stali sa z nich eunuchovia. Keď potlačíte túto silu, tak sa sami zničíte, život stratí chuť a vy zatrpknete a budete otrávení. Čo môže človek čakať od eunucha? Že snáď bude skladať symfónie alebo písať básne? Eunuch je neschopný tvoriť, pre neho už všetko padá a končí, rovnako dobre môže byť aj mŕtvy.

 

4        ROZKOŠ

 

I. Nevyhľadávajte rozkoš, lebo vás zbedačí

 

      V dnešnej dobe sa mladí ľudia dožadujú sexuálnej slobody a myslia si, že je to cesta ku šťastiu a naplneniu. Je to také jednoduchá zaobstarať si antikoncepčné tabletky a vydýchnuť si, že sa už nemusí v danej situácii kontrolovať myslieť na to. „Nie, nie, zavrime oči a ideme na to!“ Tieto smutne známe tabletky majú na svete stále väčší úspech. Keď sa začali vyrábať, tak boli uvedené na trh pre kontrolu populácie, potom sa ku tomu pridali všetky ďalšie možné dôvody a ten hlavný spočíva v túžbe po rozkoši bez akýchkoľvek komplikácií. Pýtam sa vás, naozaj potrebujú trinásťročné dievčatá tabletky? Dozvedel som sa, že na určitých školách sú to sami učitelia, ktorí rozdávajú tieto tabletky svojim žiakom. Áno, učitelia!

Keď je takto mládeži dovolené vrhať sa do skúsenosti neznámych oblastí, otvárajú si tak dvere ku všetkým možným druhom fyzických a psychických porúch. Nevedia, že tieto ich experimenty budú mať ďalekosiahle následky, ktoré vyvolajú rôzne choroby a nevyrovnanosti. Podstatnú skúsenosť nepochopili ani tí, ktorí sú pre, ani tí, ktorí sú proti tabletkám. Tí, ktorí sú im naklonení, vedia, že ľudia sú slabí a túto slabosť podporujú, tí, ktorí sú proti, to robia z pokrytectva a citujú staré morálne postoje, ktoré sami v súkromí ignorujú.

            Veda sa domnieva, že keď vynašla antikoncepčné prostriedky, poskytla ľudstvu veľkú službu, zatiaľ čo tým, ako ľudí necháva zachádzať do extrémov ich vlastne ponúka ku tomu, aby sa stali slabými, zmyselnými a chorými. Aký je to prínos! Predtým, ako existovali tabletky, museli dievčatá a chlapci aspoň rozmýšľať, trochu sa kontrolovať (nie z dôvodov morálnych či z čistoty, to súhlasí, ale zo strachu z nežiaducich následkov, ktoré by mohli nastať), zatiaľ čo teraz sa už vôbec nemusia obťažovať tým, aby sa kontrolovali, nechávajú to jednoducho ísť svojou cestou.

            Poviem vám jedno podobenstvo. Všetci viete, ako sa predtým pracovalo na lodiach. Dole boli kuriči, ktorí prikladali do kotlov a bola to práve táto práca, ktorá loď poháňala dopredu: ale oni sami nevideli, akým smerom loď pláva, to bola práca kapitána na mostíku, ktorý riadil a dával rozkazy, ale s pohonom lode nemal nič spoločné. Emócie, city a pudy človeka sú ako palivo, ktoré sa prikladá do kotla, aby loď bola poháňaná. Keď nie je nikto, kto by s jasným zdravým rozumom bol ma mostíku pri kormidle, loď stroskotá a roztriešti sa na kusy.

            Počas plavby cez Arktický oceán sa jedna slečna opýtala kapitána: „Čo sa stane, keď sa loď stretne s ľadovcom?“ „No, odpovedal kapitán, ľadovec bude priamo v kurze, madam.“ A čo loď? Nezmienil sa o lodi zo zrejmých dôvodov, rovnako tak ako my toho nemôžeme veľa povedať o tom, keď ľudská loď narazí na ľadovec. Samozrejme hovorím symbolicky. „Kapitánom je tu hlava a „kuriči“ sú všade v našom tele, v žalúdku, v sexuálnych orgánoch, v tráviacom trakte... Hovorím teda vám, mladým: Keď budete nasledovať len svoje želania, túžby a rozmary, je zaručené, že zakopnete a spadnete priamo na nos, pretože tieto pudy sú úplne slepé.

            Nedávno v televízii hovorilo jedno pekné dievča: „Uspokojujem všetky svoje túžby bez akýchkoľvek komplexov.“ Tu to máte, je oslobodená od „komplexov“, alebo skôr od múdrosti, sebaovládania a poznania? Zdá sa, že toto sú tie „komplexy“ a takéto „komplexy“ sú pre vás zlé a musíte sa ich zbaviť. Teda kam máte ísť? Čo máte nájsť? Čo máte robiť? Čokoľvek, čo je pod slnkom (ako primitívna darwinovská opica. Pozn.prekl.).

            Rád by som dal jednu otázku všetkým tým chlapcom a dievčatám, ktorí presne vedia, čo by mali robiť. „Keď pracujete v továrni, alebo keď šoférujete auto, nedávate pozor na svoj motor? A keď varíte, či nenastavíte teplotu a neodmeriate cukor a iné prísady?“ Potom si ale aj uvedomte, že to isté sa deje vo vás, keď nie ste opatrní a neovládate všetky svoje vnútorné motory a stroje, počítajte s následkami!

            Dnes myslia mladí ľudia len na jedno, ako preskočiť všetky morálne bariéry, ktoré ľuďom postavili Zasvätenci v minulosti do cesty, aby ich tak zadržali od života uprostred neporiadku a zdrvujúcich vášní. Koľko len veľkolepých kultúr už zmizlo následkom morálnych a fyzických chorôb, pretože sa oddali pôžitkárstvu a bezuzdným kultom! Dnes chcú byť moderné generácie oslobodené od všetkých tabu, chcú zrušiť všetky pravidlá. Toto hnutie za čo najväčšiu rozkoš je čím ďalej tým silnejšie, až je človek zvedavý, čo ho zastaví. V skutočnosti môže ľudstvo od tohto závratného pádu zadržať len svetlo zasväcovacej náuky. Toto svetlo ich prinúti ku tomu, aby videli, že tým, ako sa oddávajú rozkoši, obetujú tiež svoju najdrahocennejšiu energiu. Aby udržali oheň, musia do neho priložiť všetky svoje zdroje, všetok „nábytok, aj so stolmi a stoličkami“. Sexuálne žiadosti sú všetko spaľujúcim plameňom, spaľujúcim naozajstný majetok, neuspokojíte ho palivom od susedov alebo drevom z lesa, živí sa vlastnými zásobami a svojim  vlastným palivom (mladosti, príťažlivosti, rozletu, osobitosti, tvorivosti, zdravia... pozn.prekl.) Oheň nízkych sexuálnych žiadostí spaľuje vlastnú podstatu bytia – kvintesenciu osobnosti, ktorá je naším najvzácnejším vlastníctvom. Keď si to človek neuvedomí, každá erupcia mu zoberie kúsok z jeho krásy, inteligencie, sily a keď to všetko zhorí, tak potom človek ošpatnie, zhlúpne a ochorie.

            Keby existovali váhy, na ktorých by ste si mohli položiť na jednu stranu to, čo ste získali tým, že ste ochutnali všetky tieto zmyselné rozkoše a na druhú stranu to, čo ste tým stratili, videli by ste, že ste prakticky stratili všetko a nezískali nič. To naozaj za to nestojí, obetovať všetko za nič.  Keď nebudete pamätať na to, že pocity môžu byť krátkodobé a pomíňajúce (jedlo, ktoré ste mali včera, vás nemôže nasýtiť dnes), pripravujete si do budúcnosti život v biede. Keď sa pokúsite to odmietnuť, budete chvíľu trpieť, ale pripravte si nádhernú budúcnosť. Vezmeme si príklad ožrana, ktorého uspokojuje popíjanie vína: má záľubu v pití, pretože ho víno robí šťastným. Áno, je šťastný, ale keď bude stále len piť, ako bude reagovať jeho šéf, rodina, priatelia? Tento pocit, čo má, je príjemný, ale nie nadlho. Jeho budúcnosť sú splašky.

            Pamätáte si príbeh z Biblie, ako Izák za misu šošovice predal svoje právo prvorodeného svojmu bratovi Jakubovi? Za chvíľkové potešenie obetoval svoje prvorodenstvo / dedičstvo a Jakub na tom získal. Tento príbeh nebol nikdy správne vyložený.  Väčšina ľudí sa kľudne vzdá toho najdrahšieho, čo vlastnia, za malé potešenie, to je to jediné, čo im ide naozaj dobre. Aké pozoruhodné! Keď začnú chápať to, že si musia odpustiť určité pôžitky, aby mohli získať iné, nesčíselnekrát vzácnejšie?

            Ľudia morálku už nerešpektujú, pretože si neuvedomujú, že bola pôvodne založená na naozajstnom poznaní. Slepo, hlúpo nasledujú ľudia svoje rozmary, bez toho aby si uvedomili, že sa ženú do záhuby. Keď raz zničíte všetky priehrady a hrádze, prídu nevítané a neočakávané záplavy (- doslova. Pozn.prekl.) Preto vám mladým hovorím. „Moje deti, musíte sa naučiť rozpoznávať, kedy sa vo vás niektorá z vašich túžob chystá ovládnuť.“ Keď budete cítiť, že ste chudobnejší, slabší a nešťastní, vedzte, že ste na zlej ceste. Zvoľte si tú druhú! Nikdy si nevyberajte cestu len preto, že je príjemná a že sladko chutí, pretože táto cesta vás zničí ako duchovne, tak aj psychicky.

 

 

II   Nahraďte rozkoš prácou

 

            Väčšina ľudí sa naháňa za pôžitkami, sú na to takí zvyknutí, ako keby nič lepšie neexistovalo. A v tom sa mýlia. Dokážem vám to na jednoduchom príklade, ktorý pochádza z prvého obdobia ľudských dejín.

            Zápalky a zapaľovače sú moderné vynálezy a naši dávni predkovia museli rozrábať oheň inými metódami. Jednou z nich bolo trenie dvoch drevených paličiek o seba, trenie najprv spôsobilo teplo a potom po nejakej dobe náhle vyšľahol plameň a bolo svetlo. Všetci tento jav poznáte, ale premýšľali ste už o tom, že v tomto fyzickom, mechanickom jave sú veľké psychologické pravdy? Všímate si fakty a nechávate ich len tak, bez toho aby ste si všimli ich vnútorný význam.

            Pozrime sa, čo sa môžeme naučiť z tohto príkladu. Vezmeme dva kusy dreva, trieme ich o seba a tento pohyb sa stáva teplom a teplo sa transformuje na svetlo. Pohyb, teplo a svetlo sú tri strany trojuholníka, o ktorom som často hovoril ako o predstaviteľovi ľudského bytia. Pohyb sa spája s vôľou, aktivitou a silou, teplo a stotožňuje so srdcom, citom a láskou a svetlo zodpovedá inteligencii, mysleniu a múdrosti. Tak sa pozrime na tento proces v ríši lásky. Čo robia ľudia, keď sa milujú? Symbolicky povedané, mohli by sme povedať, že sa milenci ako tie dva kusy dreva trú jeden o druhého, aby vyvolali teplo, či pocit rozkoše. To je pekné, ale prečo sa tu zastavujú? Prečo tu nie je žiadne svetlo? Láska im má prinášať svetlo, aby mohli porozumieť všetkým mystériám vesmíru, majú sa stať kryštálmi, čírymi a jasnovidnými! Ale nie, oni iba viac zhlúpnu.

            Pohyb a teplo, to je dnes všetko, čo ľudia dnes chápu pod pojmom lásky. Zastavujú sa na polovičnej ceste, skôr ako dosiahnu samotné svetlo. Hľadanie vzrušenia, rozkoše, pohltí všetku ich energiu a tým zabránia dosiahnutie svetla. Takže je to úplne jasné a jednoduché: nezastavujte sa na polceste, ale vyjdite až na vrcholky, priamo ku samému svetlu. Samozrejme, že je na ceste veľa vecí na pozeranie a niektoré sú veľmi lákavé, ale sú to len pozlátka, pasce pre neopatrných. Keď im dovolíte, aby vás zlákali, nikdy nedosiahnete cieľ. Hovorím milencom: vaše pohyby vyvolávajú teplo, to je pekné, ale vy musíte ísť ďalej a vyvolať svetlo, pretože svetlo by malo byť cieľom každého činu.

            Skoro každý sa zastaví na polovičnej ceste, pretože tu je všetko zvodné, trblietavé, ale tu sa vyskytujú aj sirény, ktoré môžu spôsobiť skazu. Pamätáte sa na legendu o Odyseovi? Odyseus bol múdry muž, vedel, že sa stretne so sirénami, bytosťami, ktoré sa ho budú pokúšať zlákať svojim spevom, aby ho napokon zničili. Vedel, že námorníci nebudú schopní vzdorovať piesni sirén, keď ich začujú. On sám si však uši nezapchal, pretože chcel ich pieseň počuť, ale povedal svojim druhom: „Priviažte ma ku sťažňu. Keď vás budem posunkami volať, aby ste ma rozviazali, pripútajte ma ešte pevnejšie!“ Keď sa loď priblížila ku ostrovu, zvuk ich hlasov tak Odysea pomiatol, že sa z tej túžby chcel ku nim pripojiť, stratil svoje sebaovládanie. Ale námorníci, poslušní jeho rozkazu, pritiahli ešte viac putá. Vidíte, sirény sú na pol ceste a vy sa kvôli nim nesmiete zastaviť. Nikto nepochybuje, že na ceste sú zvodné a lákavé veci, ale nesmú vás zastaviť.

            Vo Wagnerovej opere „Parsifal“ príde Parsifal na lúku, kde objaví mladé kvetinové panny, ktoré sa ho pokúšajú zviesť, ale za ich kvetmi sa skrývajú hady. V tomto príbehu (ako v mnohých iných v svetovej literatúre), sú skryté najhlbšie ezoterické pravdy. Odyseus a Parsifal sú symboly zasvätencov, ktorí sa stretli na ceste s pokušením. Keď sa zasvätenec zastaví, premárni svoj život. Musí ísť ďalej, rovno ku vrcholu a až tam dorazí, získa všetko: kľud, jedlo, krásu, lásku.

            Tu je ďalší spôsob, ako sa na túto pravdu môžete pozerať. Dostali ste za úlohu prejsť cez les, ktorý je plný rozmanitého ovocia a kvetín, hlavne  ale krásnych jahôd... Odbočíte teda zo svojej cesty a zbierate sem-tam sladké plody, bez toho aby ste si pritom uvedomili, že strácate veľa času. Plody sú sladké a chutné. Medzitým padla noc, nevidíte, kadiaľ idete, zablúdili ste. Všade okolo počujete rev divokej zveri, praskanie konárov a dostávate strach. Áno, to sa stáva žiakovi, ktorý sa zastaví na polovičnej ceste pre sladké, pekné jahôdky. Namietnete, že sa kvôli jahodám nikdy nezastavíte? To je možné, ale jahodami môže byť aj pekné dievčatá, alebo poháre v krčme. Hovorím symbolicky, pochopte. Malé jahody môžu byť aj veľkými jahodami!

            Jahody, sirény a kvetinové bytosti predstavujú predovšetkým vášne, rozkoše, pôžitky a keď im podľahnete, budete pohltení. Kým? Elementárnymi duchmi, larvami, nežiaducimi bytosťami podzemného sveta, ktoré, keď zbadajú, že usporiadavate hostinu, poponáhľajú sa na ňu. Už som vám vysvetlil, že hrubé zmyselné styky medzi mužmi a ženami sú hostiny, ktoré priťahujú podradné bytosti neviditeľného sveta, ktoré sa živia na úkor milencov a spôsobujú ich pád.

            O týchto banketoch by som vám vedel veľa rozprávať. Keď usporiada recepciu nejaký boháč, je na nej spústa rôznych chodov, vín, kvetín a tie najkrajšie čínske, strieborné, maľované a krištáľové poháre. To všetko veľa stojí a niektorých už také nákladné recepcie priviedli na mizinu. To isté sa robí aj u nevedomých milencov, vyčerpajú svoj „kapitál“. Nanešťastie si to neuvedomujú, nevšimnú si, že vyčerpávajú svoju silu a fluidickú (životnú, pozn.prekl.) energiu. Pozrite sa na nich po určitom čase a uvidíte, že sú z nich trosky a že z nich všetko krásne perie opadlo.

            Keď boháči usporiadavajú recepcie, medzi hosťami sa primiešajú aj vreckári a podvodníci, aby ich okradli o peniaze, šperky a umelecké drahocennosti. Rovnako je to aj u zmyselných milencov. Behom ich „hostiny“ sa ku nim priplichtia  zlodeji, ale to sú zlodeji najhoršieho druhu, ktorí neberú predmety, ale vezmú si všetko, čo je v srdciach a mysliach majiteľov „domu“. Zoberú im inšpirácie, ideály, vzlet ich myslí, túžby ich sŕdc, energiu. Potom už títo ľudia nepociťujú túžbu poznávať tajomstvá vesmíru. Teraz už majú iné, úplne prozaické priania a túžby. Áno, tak je to. Je dôležité naučiť sa správne sledovať veci, poznatky a zážitky života a vykladať ich pomocou zákona podobnosti.

            Moji drahí bratia a sestry, vediem vás ku pravdám, ktoré mi zjavil neviditeľný svet. Študoval som a pozoroval ľudí a poznal som, že to, čo vám tu vykladám, je úplná pravda. Milenci, ktorých poháňa len ich túžba po pôžitku, rozkoši, sami otvárajú dvere zlodejom. Keď sa má svetlo rozsvietiť, musí mať oveľa vyšší ideál. Potom aj pri banketoch, pozvánkach, už neprídu  neželané, podradné astrálne bytosti, ale svetlo pozve anjelov a božské bytosti, aby sa s nimi radovali. Nebeské bytosti im odovzdajú svoje dary a v tomto prípade obdržia stokrát viac, ako sami dali. Nebudú okradnutí, ale naopak omladnú a budú vitálnejší, budú prežívať zjavenie, vytrženie, inšpirácie, prebudia sa ku novému životu.

            Ľudia nenájdu riešenie sexuálnych problémov v bezuzdných rozkošiach. Rozkoš, pôžitky sú len polovicou cesty a keď sa tu ľudia zastavia, postupne zistia, že sú čím ďalej tým viac spútavaní, že strácajú všetku slobodu a svetlosť srdca. Motýľ nemôže lietať, keď má krídla nasiaknuté vlhkom. To je rozkoš, príliš veľa vlhkosti. Keď vidím muža, ktorého krídla ho nemôžu vyniesť hore (povedané symbolicky), nemusím sa ho pýtať, kde sa skrýval, viem, že svoje krídla vystavil prílišnému vlhku. Je zrejmé, že vlhko bráni vzlietnutiu. A usušiť ich na svetle trvá veľmi dlho. Takže si dajte pozor, nenechajte sa oklamať rozkošou, ktorá vás zastaví na polceste... choďte priamo ku svetlu!

            Dovoľte mi, aby som vám to úplne spresnil: nikdy som mužom a ženám nehovoril, že sa nemajú mať radi. Naopak, majú si navzájom venovať veľa lásky, ale vyššou, svetlejšou formou výrazu. To znamená neuspokojiť sa rozrušením a výmenou na fyzickej úrovni a chraptením, ale byť si vedomí dôležitosti, ba svätého významu sexuálneho aktu. Ale väčšinou sa každý ponáhľa, aby sa mohol ponoriť do močariny, bez chvíle uvažovania.

            Pozrite sa, ako zvyčajne veci vypadajú: horúčkovité, prudké pohyby, zmyselné pohľady. Muž túži po ukojení, chce ženu len roztrhať a pohltiť a tá vo svojej nevedomosti má radosť, že je celý divoký od túžby! Keby bola len trochu viac rozvinutá, zdesila by sa nad tým, čo vidí a čo na ňu čaká, pretože on svojim pohľadom prezrádza, že je pripravený si vziať všetko, zničiť ju a jej sa to páči, to je to, čo chce! Keby na ňu pozeral s úctou, tak by nebola zďaleka taká šťastná. Nepáči sa jej, keď sa na ňu niekto pozerá čistým pohľadom naplneným svetlom: „Od neho nemôžem nič očakávať“, myslí si a zavrhne ho. Žene sa inštinktívne páči, keď sa cíti zovretá v mužových pažiach, hnetená ako cesto v rukách pekára, tvrdo uchopená... zatiaľ čo pohľad naplnený úctou, božský pohľad pre ňu nič neznamená. Sú aj výnimky, ale väčšinou je to tak, ako hovorím.

            Pýtate sa: „Preboha, to človek vôbec nemôže mať žiadne potešenie?“ Samozrejme, že áno, ale musíte hľadať oveľa jemnejšie, duchovnejšie potešenie. Rozkoš, tak ako je dnes chápaná, vždy trpko zhorkne. Keď odlejete trochu olova, na chvíľu zažiari a potom stmavne. Rozkoš je ako olovo. Keď chcete, aby vaša rozkoš bola žiarivá a odolná ako zlato, musíte ju zušľachtiť pridaním ďalšieho prvku, prvku myslenia, uvažovania. Musíte nahradiť ideu rozkoše prácou. (Duchovnou radosťou zo spojenia a šťastia partnerky a plodenie detí – umožnenie inkarnácie svetelnej bytosti  s anjelskou povahou - pre radosť a dobro seba, aj okolia.  Pozn.prekl.)

            Človek začne pracovať až keď prestane vyhľadávať vzrušenie, ktoré len plytvá jeho energiou, ale deď využije túto energiu, aby priviedol  do chodu vyššie položené centrá vo svojom mozgu, potom nenechá v sebe zúriť víchrice a sopečné výbuchy, ale udržuje si jasnosť myšlienky, aby tomuto prúdu udal smer a reguloval ho tak, aby prebudil nové schopnosti, ktoré mu umožnia stať sa géniom, božskou bytosťou. Takto premení teplo na svetlo: nahradí rozkoš prácou a teda zakúsi skutočnú rozkoš, rozkoš, ktorá ho neskazí, ale pozdvihne a zušľachtí.

            Snáď namietnete, že jasný rozum znamená koniec rozkoše. Nie. Myslenie bolo dané človeku nato, aby mohol prežívať skutočnú lásku plnšie. Bez sily myslenia by bol ovládaný svojou primitívnou, zvieracou stránkou. Keď ponechá inteligencii vládu nad svojim myslením, bude schopný energiu kontrolovať, riadiť a premieňať. Potom sa z tejto rozkoše nevytvára olovo, ale zlato, nadanie, oduševnenie, vytrženie – samádhi.

            Rozkoš je výsledkom jednania, ktoré privádza do súzvuku s ďalšími bytosťami. Keď prebieha jednanie v plnom súlade s Božím svetom, vyplýva z toho pôžitok, ktorý sa šíri až do nekonečna a zmnohonásobuje sa. Prechodné zážitky dávajú chvíľkový pocit blaha, ktorý však je veľmi primitívny a nízky a potom sa zaň musí draho zaplatiť, že to naozaj nestojí za to. Áno, máte mať radosti, rozkoš, ale tá by mala byť taká rýdza a nádherná, že vám odhalí celý vesmír, urobí vás svetlejšími, krajšími, žiarivejšími, mocnými a užitočnými! Taká rozkoš je hodná námahy a príroda vám ju neodoprie.

            Drahí bratia a sestry, nezastavujte sa na polovičnej ceste. Vystúpte nad mraky až k slnku, k svetlu. Nech robíte čokoľvek, či jete, chodíte alebo bozkávate niekoho, určite si za cieľ Svetlo. Nerobte nič len pre svoje vlastné potešenie. Ľudstvo chátra, pretože sa necháva viesť nízkymi rozkošami. Namietnete: „Keď nemáme radosť z vecí, potom život pre nás stratí zmysel.“ Nie, pretože všetko je vzájomne prepojené. Len čo sú tu svetlo a teplo (tým myslím inteligenciu a lásku), potešenie bude automaticky nasledovať, zmení sa len jeho hodnota, jeho podstata a jeho intenzita. Uvažujte o tomto a nikdy nezabudnite, že vás vaša láska má viesť priamo ku Svetlu!

5        Nebezpečenstvo tantrickej jógy

 

V Indii a Tibete existuje veda o premene sexuálnej sily, ktorá sa nazýva Tantra jóga. Zahŕňa mnoho metód a ja vám popíšem jednu z nich, aby som vám túto vedu trocha priblížil. Jogín sa dlhé roky venuje štúdiu predmetu lásky, medituje, postí sa, prevádza dychové cvičenia. Keď je pripravený, je pre neho vybraná mladá žena. Táto žena bola tiež vyučovaná a pripravená pre tieto praktiky a títo dvaja spolu žijú štyri mesiace v jednej izbe. Jogín sa oddá úplne k jej službám, pritom na ňu pozerá ako na božskosť. Považuje ju za prejav Božskej Matky, ale nedotýka sa jej. Potom začnú spať v jednej posteli. Štyri mesiace spí žena po pravej mužovej strane a ďalšie štyri mesiace po jeho ľavici a to stále bez jediného dotyku. Nakoniec, keď dosiahnu úplnej kontroly, spoja sa spolu, ale v takej čistote, že spolu dokážu byť štyri hodiny bez jediného výronu.

            Zrejme len veľmi málo ľudí bude mať nejakú predstavu, čo to znamená, pretože obvykle v momente, keď pociťujú, že sa ich sexuálna túžba prebúdza, sa hneď snažia nájsť nejaké vybitie. Podľa tantrickej jógy je mrhanie touto kvintesenciou privolávaním smrti, zatiaľ čo jej premena prináša večný život. Touto cestou dosiahlo niekoľko Zasvätencov nesmrteľnosť. Nie sú to púhe slová, oni sa naozaj stali nesmrteľnými. (Na druhej strane bez vysoko zasväteného a morálne čistého učiteľa s čistým srdcom a priameho vedenia tu hrozia najhlbšie duchovné pády, z ktorých sa môže žiak „škriabať“ na svoju pôvodnú úroveň aj niekoľko desiatok životov. Riziko je obrovské, a pravdepodobnosť úspechu minimálna. Duchovná duša každého človeka je nesmrteľná zo svojej podstaty, ale „zrkadlo“ čistenia duše je zložitá práca na dlhšiu dobu. Tzv. rýchle metódy zväčša znamenajú rýchly pád. Pozn. prekl.)

            Musíte byť veľmi silní a veľmi čistí, aby ste sa dokázali ponoriť bez nebezpečenstva do ríše podvedomia, oceánu pudov, vášní, zmyselnosti a rozkoše. Tí, ktorí sú schopní priniesť naspäť z týchto hĺbok perly, sú ako hlboko pracujúci morskí potápači, ktorí pri hľadaní perlonosných ustríc sa musia mať na pozore, aby neuviazli v morských riasach alebo sa nestali korisťou dravých žralokov. Musíte byť majstrami tejto strašnej sily, aby ste jej dokázali čeliť. Jednako len vám to neodporúčam skúšať, len vám to vysvetľujem.

            Keď sa vám raz podarí vystúpiť do nadvedomia, keď raz ochutnáte kvintesenciu Boha, Lásku, ktorá napĺňa celý Vesmír, budete môcť konať bez rizika, čo budete chcieť. Hriech už pre vás nebude viac možný a nič už vás nebude môcť nijako poškvrniť alebo vám ublížiť. Než však dosiahnete tento stupeň, je lepšie počkať a nevnárať sa do hlbín vašej nižšej prirodzenosti, pretože len málo vás bude schopných preniesť a pretvoriť to, čo tam nájdete, na niečo krásne a svetlé. Toto dielo je pravým významom vety: „spojiť obidva konce“, teda spojenie hornej a dolnej, vyššej a nižšej úrovne, dimenzie. Budete zničení nižším svetom, keď ho budete preskúmavať skôr, ako sa vám podarí dosiahnuť svet vyšší. Nebudete dostatočne chránení a ozbrojení, keď nebudete mať nástroje potrebné na premenu surovej rudy pekla na zlato, perly a drahokamy.

            To je mystérium zla a pekla. Až keď už ste na vrcholkoch, potom môžete porozumieť význam hlbín zla. Do toho času pre vás zostane problém zla nezrozumiteľný a neriešiteľný. Tento problém zla sa nevyrieši rozumovým uvažovaním, školáckymi štúdiami, alebo čítaním kníh. Problém zla je nad ľudské chápanie. Zlo vlastne neexistuje. Zlo je zlom len pre slabochov, pre nepripravených a pre tých, ktorí nevedia, ako ho využiť. Pre nich zlo existuje a je to veľmi mocná skutočnosť. Avšak pre synov Božích, pre veľkých Majstrov, znamená zlo, o ktorom kresťanské náboženstvo toľko hovorilo, bez toho, aby mu porozumelo a chápalo ho, ako bohatá látka, ktorú možno zhodnotiť a použiť pre vlastnú prácu (Zlo zväčša ako rozpúšťanie karmy seba a svojich blížnych a nahrádzanie vlastností harmóniou a svetlom. Pozn.prekl.).

            V Indii som sa stretával s jogínmi nazývanými siddhami, ktorí nepovažujú nič za zlé alebo nečisté. Jedli odpadky, zvieracie vnútornosti, výkaly, čokoľvek, ako cvičenie v transformácii.  Veria, že keď sa naučia čokoľvek premeniť, tak budú schopní rozvinúť výnimočné magické sily. A naozaj tieto sily získajú, mohol som si to overiť. Predsa len, podľa môjho názoru, nie je potrebné používať takéto svojrázne a neestetické prostriedky a metódy.

            Čo sa týka tantrických techník, nie som im veľmi naklonený, hlavne, keď ich používajú ľudia Západu. Univerzálne Biele Bratstvo má iné metódy pre premenu sexuálnej energie a keď ich raz poznáte, uvidíte, že ďaleko prevýšia aj kresťanskú tradíciu takzvanej čistoty a cudnosti, ktorá menila mužov na eunuchov, aj náuky v čele s tantrizmom, ktoré vedú ku všelijakým sexuálnym krajnostiam. V minulom storočí žil v Anglicku okultista, ktorý sa vola Aleister Crowley. Chcel prevádzať pokusy rovnako, ako sa prevádzajú v Tibete a pri tom prepadol čiernej mágii a ženy, s ktorými experimentoval, priviedol do pomätenia. Vlastnil nepopierateľné sily, ale za akú cenu ich získal!

            Z toho dôvodu vám neradím získavať takéto nebezpečné skúsenosti, pretože pri tom nevyjdete bez jaziev. Kto chce praktikovať tantrizmus, musí byť veľmi dobre pripravený a mať silné sebaovládanie a aj potom celá vec je neobyčajne riskantná. Na zjemnenie sexuálnej energie bez nebezpečenstva je najlepším riešením odstup. Vychutnávať lásku len v homeopatických dávkach. Vo vzťahu k mužom a ženám sa uspokojiť len pohľadom, úsmevom, niekoľkými slovami, alebo stlačením ruky. Keď tento odstup zúžite, navzájom sa priblížite a budete sa chcieť spojiť, potom situácia bude len ťažšia. Keď začnete horieť ohňom, nebudete schopní sa ovládať, prestanete byť pánmi vašej energie a potom je úplne zbytočné hovoriť o tantrickej jóge!

 

 

6        Milujte a nečakajte,  kedy budete milovaní

 

Ako som vám už hovoril, poznám všetky metódy tantrickej jógy, ale ja som dospel ešte ďalej. Zistil som, že nie je nutné prevádzať všetky tie veci z kníh tantrickej jógy preto, aby som dokázal premeniť sexuálnu energiu a získať perfektnú kontrolu. Obľúbil som si určitú tantra jógu, ktorá je lepšia ako všetky ostatné.

            Jedna z týchto metód je naučiť sa láske bez očakávania protilásky. Takto ste úžasne slobodní a so svojou slobodou môžete ľahko pracovať. Bohužiaľ, ľudí sloboda nezaujíma. Dávajú prednosť reťaziam, ktoré ich pútajú ku zemi. Sloboda ich nudí a nevedia, čo s ňou robiť! A potom pri utrpení a ranách plačú a nariekajú. Len vysokí Majstri vyriešili tento problém. Namiesto toho, aby sa trápili tým, či ich niekto miluje, milujú rovnako ako slnko, bezhranične  rozlievajú na všetko svoju lásku. Nezaujíma ich, kam táto láska ide, či sa dotkla len niekoho, alebo každého. Dbajú len na to, aby  cez nich prechádzala táto božská energia, aby tak mohli zažívať (sprostredkúvať, pozn.prekl.) zázraky a inšpirácie.

            Už veľa ľudí ma navštívilo s týmto problémom – či majú milovať muža alebo ženu, ktorí sa odklonili od správnej cesty. Zaiste, láska, ktorú niekomu venujeme, pôsobí naňho pozitívne v jemnohmotných oblastiach a je pre neho veľkou pomocou. Na druhej strane nemáme strácať veľa času a energie pre niekoho, kto toho nie je hoden. Jediné, na čom záleží, je láska. Keď nemilujete jednotlivého muža alebo ženu, potom nech sú to druhí  ľudia, nech je to celý svet, aby prameň tiekol stále ďalej. Nezáleží na tom, kadiaľ tečie, ale tiecť musí (dávať, dávať, dávať, pozn.prekl.). Budete trpieť, keď prameň prestane tiecť, odíde vám inšpirácia, podlomia sa krídla. Nečakajte, nezačínajte milovať, len keď nájdete ďalšiu príťažlivú tváričku, pretože to bude opäť začiatok konca!

            Uvedomte si, že láska, naozajstná láska, je nad všetku sexuálnu príťažlivosť a pocity. Láska je stav vedomia, zatiaľ čo príťažlivosť je jav, ktorý môže byť pocítený len pre niečo, pretože závisí na čisto fyzických prvkoch, ako sú vlnové dĺžky, vibrácie a fluidá. Ale aj srdce a myseľ sa menia – jeden deň miluje, druhý deň nemiluje. Preskúšajte niekedy, či myšlienkové pohnútky ľudí voči ich manželkám, manželom, deťom, priateľom sú stále! Ale láska prežívaná ako stav vedomia, stojí nad okolnosťami a osobami. V tomto stave žije každý človek, ktorý dosiahol takej čistoty a posilnil svoju vôľu natoľko, že sa mu podarilo vystúpiť do najvyšších sfér Božej Lásky. A táto láska ho bude sprevádzať pri všetkom jeho konaní, či už pri jedle, chôdzi, alebo jednaní s inými a môže ju používať pre pomoc všetkému stvorenému.

            Keď chcete dosiahnuť tento stav, musíte sa naučiť byť pánom seba samého, aby sa všetko  vyvíjalo v oblasti vášho rozhodovania a vašej vôle. Chcete pobozkať dievča? Áno, môžete. Avšak len z vlastného rozhodnutia. A ku tomuto rozhodnutiu môžete dospieť až po ročnom cibrení, aby ste sa sám (alebo dievčinu, pozn.prekl.) nepoškvrnil, lebo ináč vás odsúdi neviditeľný svet, ktorý vás riadi. Nemáte právo niekoho bozkať, alebo mať s ním fyzické výmeny, dokiaľ ste nedosiahli takej úrovne, kedy zanecháte len také prvky, ktoré budú ďalej pracovať pre dobro partnera, prinesú mu svetlo a život.

            Od okamihu, kedy lásku budete vnímať ako stav vedomia, stane sa táto nemennou. To však je poňatie, ktorému ste ešte veľmi vzdialení! Celé ľudstvo žije premenlivo – dnes sa má rado a zajtra už nie. To sa nevzťahuje len na bytosti, ale aj na veci a zamestnanie. Stálosť nie je príliš rozšírená cnosť ľudí!

            To isté platí aj pre vás. Prvé dni prichádzate unesení a nadšení  pozdravovať východ slnka, ale potom sa stane všetko automatické, všedné. Vaša prvá láska odletela. Aby sa tomu predišlo, je potrebné si zvyknúť prevádzať všetko tak, ako keby to bolo po prvý raz – choďte sa každé ráno pozdraviť so slnkom, ako keby to bolo po prvýkrát, pozerajte sa na svojho manžela či manželku každý deň ako úplne prvý raz. Áno, aj po päťdesiatich rokoch vnímanie majte rovnako nadšené ako prvý deň. Myslíte si, že to nie je možné? Keď sa pozeráte na lásku, ako na nejaký pocit alebo príťažlivosť, tak to možné nie je, ale keď ste sa naučili žiť lásku ako stav vedomia, potom to možné je.

            Veľa umelcov vyhľadáva rôzne milostné pletky, aby povzbudili svoju inšpiráciu. Bohužiaľ táto zmyselná, egoistická, vrtkavá láska, ktorá mala byť zdrojom nejakých inšpirácií, je predovšetkým príčinou veľkých zmätkov. Láska je ako víno - opojí  vás, ale toto opojenie, ktoré nájdete v nižších sférach, vedie ku rovnakému fyzickému a morálnemu úpadku, ako zneužívanie alkoholu. Najväčším víťazstvom je vedieť milovať, pretože ozajstná láska vás nikdy nezničí.

 

            Pochopte, že jediným riešením lásky je láska sama. Mnohí sa mi sťažovali na rôzne potiaže a poruchy – na to som im povedal: „Prečo ste prestali milovať? Tieto potiaže nastali, pretože ste zadržiavali vašu lásku. Láska je mocný prúd, ale pretože ste to nevedeli a nevedeli ste, ako s ňou zaobchádzať, potlačovali ste ho a toto potlačovanie pretrhlo hrádze. Pokiaľ sa chcete chrániť pred takýmto nešťastím, musíte milovať vo dne - v noci, všetko živé (aj zvieratká – a nezabíjať ich!)... a potom budete takí zamestnaní, že vám na trápenie vôbec nezostane čas. Čím viac sa budete uzatvárať, tým viac budete šetriť láskou, tým viac problémov budete mať. V láske buďte štedrými, majte radi všetkých a všetko, to vás zachráni. Darujte svoju lásku všetkým bytostiam, tvorom. A presne toto robím, to je moje tajomstvo. Samozrejme ľudia ma pokladajú za hlupáka a hovoria: „Ach, ten úbožiak so svojim dobrým srdcom...“ Áno, práve dobrým srdcom som odhalil tajomstvá, ktoré ešte neodhalil ani najvyvinutejší intelekt.“

            Tešte sa a ďakujte nebesiam každý deň za to, že na Zemi sú milióny krásnych žien a milióny inteligentných a silných mužov, ktorých ste ešte nepoznali alebo neobdivovali! Myslite na nich a buďte šťastní... Už sama myšlienka, že existujú, že ich jedného dňa uvidíte, budete s nimi hovoriť a budete môcť ich obdivovať, vás poteší. Prekvapuje vás to? Doposiaľ ste si nezvykli radovať sa z takýchto myšlienok. Je to neobvyklý spôsob myslenia, ale taký účinný! Skúste to a uvidíte!

            Namietnete: „Áno, ale to čo nám tu prednášate odporuje všetkým morálnym zásadám. Keby každý miloval každého, tak nebude rodina viac existovať. Samozrejme, že bude, bude to len jedna veľká rodina, a to nie je vôbec zlá vec. Keď hovorím, že všetci muži musia milovať všetky ženy a všetky ženy musia milovať všetkých mužov, to neznamená, že by mali mať spústu skúseností a byť si navzájom neverní. Nie, musia byť verní, ale musia si tiež uvedomiť, že vám žiadny muž alebo žena nemôžu sami dať všetko a že vy sami nemôžete dať všetko svojim milovaným. Mali by sme teda spolu žiť, spolu pracovať, ale milovať celý svet, smiať sa na celý svet a aj svojmu druhovi priať rovnakú slobodu a rozšíriť svoj pojem lásky. Naučte sa byť šťastní jemnými radosťami.

            Otázka lásky bude stále stavaná pred ľudí, ale bude veľa spôsobov, ako ju vyjadrovať. V budúcnosti sa bude každý učiť milovať všetkých mužov a ženy (V zmysle Nového Zákona. Pozn.prekl.). V našich srdciach nebude už viac miesta pre osobné, obmedzené prvky, pretože naplníme naše srdcia a duše nezmernou nádherou Nebies.


7        Láska je všade vo vesmíre

 

 

Opýtajte sa muža, čo obzvlášť miluje na žene a on vám povie, že jej prsia alebo nohy, ústa, vlasy alebo oči... Príroda použila všetky tieto príťažlivé tvary pre jeden cieľ, ktorý mala na mysli – chcela tak zaistiť, aby ľudstvo nikdy nevymizlo a tak vytvorilo krásne nohy a ľúbezné vlasy, ktoré stále povzbudzujú ľudí, aby zaľudňovalo Zem. Milenci nevedia, že to, čím sú naozaj priťahovaní, leží za týmto vzhľadom. Je to vyžarovanie, fluidum, ktoré pôsobí a keď chýba, tak už sa priťahovanie necíti. Prečo to je tak, že najkrajšie ženy s dokonalou postavou nie sú vždy práve tie, ktoré mužov najviac priťahujú? Sú obdivované, ale nikto ich nezískava, nezamiluje sa do nich. A častokrát iné dievčatá, ktoré nie sú zďaleka také pekné, pôsobia neobyčajne silno?

      To dokazuje, že príťažlivosť nezáleží úplne len na fyzickej kráse, ale ešte na inom, duchovnom, magickom elemente. Preto nevedomci nazývajú lásku nevysvetliteľnou. V skutočnosti je vysvetliteľná pre tých, kto vedia, že táto vibrácia, toto fluidum, ktoré vás robí šťastnejším, nemá pôvod v mužovi alebo v žene a že ho teda možno nájsť len v jeho Zdroji.  Pochádza z inej oblasti a sám Stvoriteľ ju rozdeľuje. Je to škoda, že sa ľudia väčšinou odvracajú od týchto nesmiernych, nevyčerpateľných zdrojov a idú ich hľadať ku mužom a ženám, kde z nich môžu nájsť len čiastky.

      Áno, nehľadá sa muž alebo žena, hľadá sa láska. Muž opúšťa svoju ženu (alebo žena svojho muža), pretože našiel lásku niekde inde u inej ženy. Keď nenájde lásku u druhej, potom hľadá u tretej, alebo štvrtej. Ide tu len o lásku, nie o muža, alebo ženu, pretože ináč by sa neopustili.

      V skutočnosti je láska všade vo vesmíre. Je to podstata, ktorá je rozsiata v celom kozme a ľudia ju môžu zbierať svojou kožou, očami, ušami a mozgom. Jedna rastlina mi povedala, že láska je všade! Ako som vám už povedal, získavam informácie od rastlín, kameňov, hmyzu, aj vtákov. Raz v Nice som videl rastlinu, ktorá sa vznášala vo vzduchu, ona vo vzduchu visela, vzduchom sa živila a nemusela svoje korene pochovávať v zemi. Dlho som sa na ňu pozeral a ona mi povedala: „Keď som vo vzduchu objavila prvok, ktorý je nepostrádateľný pre môj život – lásku – tak prečo by som sa mala pochovávať v zemi, ako moji druhovia? Objavila som tajomstvo, všetko, čo potrebujem pre život, môžem načerpať zo vzduchu.“ Uvažoval som o rastline a dospel som ku poznatku, že aj ľudia sú stvorení pre to, aby čerpali túto lásku z atmosféry a zo slnka. Avšak aby to dokázali, musia rozvíjať svoje vyššie centrá, ktorým sa v Indii hovorí čakry.

      Láska je energia, fluidum, esencia, ktorá existuje po celom vesmíre: v oceánoch, riekach, horách, skalách, v tráve, v kvetoch, v stromoch, v zemi a predovšetkým v Slnku. Láska je kozmická energia neuveriteľnej hojnosti a rozmanitosti. Boh, ktorý je taký štedrý, by nikdy nedopustil, aby ľudia mohli nachádzať lásku len v určitých častiach svojho tela. To by bolo od neho naozaj podlé! Boh je oveľa štedrejší a šľachetnejší, takže vložil lásku do všetkého. Nevedomci, ktorí hľadajú lásku v mužoch a ženách, ju stále ešte nenašli, zatiaľ čo Zasvätenci, ktorí ju hľadajú vo vesmíre, o ňu nikdy neprídu. Po celé tisícročia ľudia pozerajú na veci rôznym spôsobom a nepomysleli na to, že je možné žiť a milovať bez toho, aby zapúšťali korene do pôdy.

      Hľadať lásku, to je pekné, ale prečo ju hľadáte len na tých istých miestach? Keď si myslia, že sú takí úžasní, prečo tam nenachádzajú lásku v hojnosti? Je jej tam len máličko, takže týchto niekoľko odrobiniek nestačí nasýtiť  a uhasiť smäd tých, ktorí chcú vypiť celý oceán a tak, hladní a smädní teda musia hľadať lásku niekde inde.

      Prečo by sa malo čakať na nejakého muža, alebo ženu, aby sa pocítila láska? Práve pri tom vznikajú obmedzenia a potiaže, nešťastia a závislosť. Ani samotní vysokí Učitelia nie sú bez lásky. Ale oni hľadajú, nachádzajú a prijímajú lásku všade a predávajú ju opäť ďalej svojmu okoliu. Žijú sústavne v láske, dýchajú lásku, sýtia sa láskou, ponárajú sa do lásky, myslia stále na lásku. Preto nepotrebujú očakávať lásku len od ženy. Sú úplne naplnení láskou. Prečo by sa mali vzdávať takýchto pocitov hojnosti výmenou za uhlie, ktoré im zhorí v hlavách?

      Nie som proti láske, naopak, len iba hovorím, že sa musíme učiť ju nachádzať všade, pretože láska je všade, ako rosa. Rosa je vyparená voda, ktorá je všade v atmosfére a stáva sa viditeľná len vtedy, keď sa ráno zrazí na rastlinách. Čím je rosa, keď nie variantom skvapalnenej lásky? Čím je lúč slnka, keď nie druhom premietnutej lásky? Tu to máte: všetko v prírode je láska!

      Pravým zdrojom lásky je Boh sám. Nádherný príklad tohto božského zdroja, ktorý je nám veľmi blízky, je Slnko, ktoré je samo nezmerateľne štedré. Všetky stvorenia majú úžitok z jeho prítomnosti, pretože svojou láskou napája životy bylín, rastlín, stromov a vegetácie a my potom prijímame život od nich. Žiak, ktorý túži po poznaní pravého života a lásky, ide ku samému zdroju, ku Slnku. Tým, ako s úctou pozerá na Slnko a medituje, je ako ovocie dozrievajúce na Slnku, čerpá vitalitu, ktorú potom môže odovzdávať svojmu okoliu, aby ho oživil a osvietil. A to je skutočná láska, nielen fyzické spojenie. Pravá Láska neznamená len objímať mužov a ženy a chodiť s nimi do postele, ale je to odovzdávanie týchto častíc ostatným, aby aj oni mohli byť oživení a osvietení.

      Slnko ešte pre vás veľa neznamená, ale keď prelejete veľa sĺz, a keď vám povypadáva veľa peria, potom sa obrátite ku láske Slnka, pretože táto vám nepripravuje smútok a nič vám neodoberá, naopak, dáva vám všetko. Muži a ženy stále ešte potrebujú trpieť a preto nehľadajú lásku v Slnku, ale ďalej vyhľadávajú utrpenie medzi mužmi a ženami. Tam iste nájdu všetky druhy komplikácií a problémov... Nie však pri Slnku... pokiaľ si samozrejme neprikryjú hlavu klobúkom, potom musia počítať s úpalom!

      Chápte ma, že svojimi výrokmi nechcem odsúdiť sexuálne vzťahy. Moja úloha je oveľa ťažšia, ako si môžete predstaviť. Som duchovný učiteľ a keď o tomto bode takto hovorím, potom sa to týka len tých, ktorí môžu lepšie a hlbšie chápať Lásku. Ale ostatní, nech robia čo najlepšie to, čo môžu.

      Keď je niekto vybudovaný ako žrebec, nepožadujem na ňom, aby žil ako askéta. Nie som fanatik, viem, že otázky lásky a sexuality si musí vyriešiť každý sám, podľa svojej prirodzenosti.  Ale musím pomáhať tým, ktorí majú schopnosť zdokonaliť sa a dať im návod, ináč by mohli zísť z cesty a to by bola škoda. Už som videl toľko ľudí, ktorí hľadali niečo, bez toho aby vedeli, čo hľadajú, a pretože nebolo  nikoho, kto by ich poučil, nakoniec zablúdili.

      Manželské páry majú ku sebe záväzky. Manželia majú sexuálne otázky riešiť spoločne. Bohužiaľ, len málokedy sa tak stáva. Alebo je to manželka, ktorá je nešťastná, pretože sa jej manžel náhle rozhodne pre život pustovníka a považuje ju za vtelenie diabla, alebo je to  manžel, ktorý trpí, pretože sa jeho žena chce stať svietiaca. Je treba, aby muži a ženy, aj keď sú manželia, svoju lásku preduchovnili a zušľachtili, ale  musí to byť so súhlasom obidvoch. Ináč vznikne toľko nedorozumenia, že je obťažné sa s nimi vyrovnať. Takže opakujem, že je nevyhnutný súhlas oboch, manžela aj manželky, musia postupovať krôčik po krôčiku a nie vzdať sa všetkého naraz, pretože by mohli ochorieť. Keď niekto, kto vyfajčí štyri balíčky cigariet denne, naraz prestane fajčiť, prežije pekelné muky. Keď na to ide postupne, jeho organizmus sa prispôsobí a jedného dňa bude schopný prestať fajčiť bez utrpenia. V každej situácii je nutné vedieť, ako postupovať.

      Prirodzene, nie som taký naivný, aby som si myslel, že to čo hovorím, uplatní každý. Je smutnou skutočnosťou, že sotva dvaja alebo traja z milióna sú pripravení pochopiť, čo naozaj je láska a ako ju žiť. Ale nie je dôvod, aby sa všetko týmto niekoľkým ľuďom nevysvetlilo, aby mohli čerpať odvahu, dôveru namiesto pochybovania, váhania a nakoniec pripojenia sa späť ku primitívnemu a zmyslovému ľudskému davu. Musím o týchto veciach hovoriť, aj keď zatiaľ nie sú určené pre všetkých, len pre jednotlivca, ktorý hľadá nové cesty.

 

 

 

 

8. Duchovná láska je vyšší stupeň našej výživy

 

      Prečo sa muži a ženy navzájom vyhľadávajú? Pretože ich ku tomu ženie hlad, majú hlad a chcú jesť. Áno, láska je pokrm, nápoj. Je možné ju porovnať s chlebom, vodou, alebo vínom. Milovať je rovnaké, ako jesť. Sú to tie isté zákony a prebiehajúce operácie. Už som hovoril, že keď neporozumiete procesu výživy, tak nepochopíte ani priebeh lásky. Tak dlho, pokiaľ budete jesť len pre obyčajné nasýtenie, alebo  že máte hlad, alebo  radi jete a vôbec sa nebudete snažiť zachytiť éterické častice jedla, taktiež nebudete schopní zachytiť éterické častice mužov a žien, ktoré stretávate a vaše výmeny zostanú na hrubej úrovni. Budete sa vyživovať skôr ako húsenica, než ako motýľ. Áno, len sa pozrite, akú náuku nám poskytuje príroda premenou húsenice na motýľa. Nikto by sa asi nechcel stať húsenicou, pretože je škaredá, vypasená a pohybuje sa ťažkopádne. Samozrejme potrebuje jesť ako všetky tvory. Má veľkú chuť predovšetkým na listy, nechutí jej ovocie ani kvety, ale predovšetkým listy, ktoré sú pre život stromu úplne nepostrádateľné. Tieto listy transformujú svetlo zo slnka a tým, ako ich húsenica požiera, stromu škodí, takže potom nemôže mať kvety ani ovocie. Preto človek v záhradách ničí húsenice. To je teda život húsenice.

      V ktorýsi deň húsenica spozoruje, že jej život nie je vôbec nič úžasné. Vidí také krásne zafarbené poletujúce motýle, že v porovnaní s nimi sa cíti škaredá a odporná, uvedomí si, že pretože je škaredá, tak sa ju človek stále snaží zahubiť a tak sa rozhodne stať niečím lepším. Rozhodne sa meditovať a pretože na to potrebuje kľud a mier, zakuklí sa. Vylučuje tekutinu, ktorá stvrdne na pevné vlákno... a to sa stane hodvábom! Keď je hodváb považovaný za drahocennosť, je to určite preto, že bolo stvorené v meditatívnom a duchovnom stave! (Hodvábne šaty sú veľmi dobrou ochranou proti škodlivým výronom, práve tak ako ľanové.)

      Takže húsenica vstúpi do hlbokej meditácie... takej hlbokej, že spí. A hľa, v jej podvedomí – pretože dokonca aj húsenice majú podvedomie – začne všetka energia pracovať na tejto predstave motýľa, ktorú si húsenica vštepila. (Skutočné zmeny sa nikdy nedosiahnu myslením na úrovni vedomia, ale silami v podvedomí. Keď chcete dosiahnuť naplnenie nejakého želania, musíte vedieť zostúpiť do vášho podvedomia, a zanechať tam predstavu toho, čo chcete dosiahnuť, inak kto vie, ako dlho potrvá, kým sa uskutoční. Podvedomé sily majú veľkú moc nad hmotou.)

      Čas beží a zo zámotku, v ktorej bola húsenica uzatvorená, vyjde motýľ. Musíme sa zamyslieť nad týmto úkazom, aby sme porozumeli tomu, čomu nás táto premena húsenice na motýlika Kozmická Inteligencia učí. Až do určitého stupňa vývoja, čo môže trvať storočia inkarnácií, sa podobá človek na húsenicu, ktorá sa musí živiť lístím: uspokojuje svoje vlastné túžby na úkor ostatných, špiní a trhá ich. Ale raz v jeden krásny deň, zhnusená sama so sebou, sa rozhodne pre zmenu, stať sa lepšou. Sústredí sa, začne meditovať a predovšetkým si pripraví zámotok, aby sa ochránila... a tento zámotok je jej aura. Žiak, ktorý si je vedomí sily aury a pracuje s touto, sa v jeden deň zmení na motýľa, čiže na zasvätenca. Prestane jesť iných tvorov – tak ako húsenica prestane žrať lístie – a začne sa živiť nektárom a peľom, teda jemnejším vyžarovaním stvoreného. Vidíte, že rozdiel medzi človekom a zasvätencom pozostáva v odlišnom spôsobe výživy.

      Samozrejme, že táto premena dnes ešte pre mnohé húsenice nie je možná. Domnievajú sa a tvrdia, že veci musia zostať tak, ako ich príroda vytvorila za miliardy rokov. Neuvedomujú si, že sa môžu stať motýľmi, okrídlenými bytosťami, živiacimi sa najčistejšími prvkami. Aj naďalej bude potrebná potrava, ale sú rôzne druhy potravy a rôzne druhy stravovania sa. Namiesto neestetických, ba odpudzujúcich vzťahov s inými, môžete mať lahodné výmeny nádhernej lásky, ako majú motýle, bez toho, že by ste čokoľvek ničili alebo špinili, alebo požierali listy.

      Mnoho mladých chlapcov a dievčat sa mi zveruje, ako po určitých skúsenostiach, ktoré zažili, necítia už to isté, ako predtým, cítia sa neistí a nesvoji. Hovorím im: „Nehnevajte sa na mňa, ale cítite sa vnútorne ako  niekto, kto preliezol niekoľkými komínmi. Znečistili a zašpinili ste si vaše éterické, astrálne a mentálne šaty.“ Áno, tieto zážitky a skúsenosti zanechali v ich podvedomí stopy, ktoré sú síce neviditeľné, ale predsa skutočné. Keď potom chcú pracovať na spirituálnej úrovni, pocítia tiaž, prekážku, ako keby boli zadržiavaní. Predtým sa cítili ľahkí, uvoľnení, šťastní a dokonca hrdí, zatiaľ čo teraz zahanbene vešajú hlavu. Nevedomosť, v ktorej mládež žije, je jedna z najväčších tragédií ľudstva. Keď títo mladíci prišli sem, do Bratstva, pochopili, že sú pravdy, ktoré je treba sa učiť, zákony, ktoré je treba dodržiavať a vzdali sa starého spôsobu života. Áno, ale ako zmazať stopy už prežitého? Každý deň ich musia zmývať, očisťovať sa, pracovať so svetlom, modliť sa, spojovať sa s Nebesami. O niečo neskôr, bohužiaľ nie tak rýchlo, začnú pozorovať, že sú o niečo čistejší a pokročilejší.

      Kiež by všade mladí  ľudia prijali vedenie, osvietenie a pokyny Zasvätencov, aby sa prestali tak unáhlene vrhať do nebezpečných experimentov! A potom nebesá pošlú chlapcom a dievčatám presne to, čo každému z nich bude patriť. Rozhodne, nech ma nikto neobviňuje, že ich zvádzam na nesprávnu cestu. Pozrite sa, v akom stave sa nachádza mládež, ktorá predčasne nazbierala veľa poznatkov a skúseností. Chcú byť jasnými  a veselými, ale to len predstierajú a je možné vycítiť, že už nemajú tú inšpiráciu, niečo sa v nich zlomilo, svetlo zhaslo. Mali by si uvedomiť, že v deň keď v sebe vyprovokujú sopečné výbuchy, vždy prídu následky. Niekde v ich psychickej štruktúre dôjde k explóziám a ohromným stratám podstatných prvkov neoceniteľnej hodnoty.

      Teraz sa opýtate: „Či nie je možné mať žiadne  potešenie, žiadnu radosť?“ Iste, ale je potrebné vedieť, kedy a akého druhu. Všetko môže byť krásne a veľkolepé, keď viete, ako jednať a ako veciam rozumieť. Už som prirovnával sexuálnu energiu ku benzínu. Nevedomí a neohrabaní sa popália – táto sila spáli ich bázickú energiu – zatiaľ čo zasvätení, ktorí ju správne používajú, sa pomocou nej  vznesú do kozmu. Prečo nelietať vesmírom, až ku hviezdam a všetko poznávať, namiesto stáleho pálenia sa?

      Nepopieram, že v telesnej láske je aj dobro. Keď Kozmická Inteligencia tieto veci tak vytvorila, potom ku tomu nemôžem dodať nič kritické. Pravdaže Kozmická Inteligencia predpovedá aj vývoj pre ľudstvo a jeho postup vo všetkých oblastiach. Prejavy násilia a krutosti, ktoré ešte pred storočiami boli úplne normálne, dnes vyvolávajú rozhorčenie. Prečo by  nemalo dôjsť ku pokroku aj v oblasti lásky?

      Kto vie čítať v knihe živej prírody, prečíta si tam o vývoji v príbehu húsenice a motýľa, aj o živote včiel. O včelách už toho bolo napísané veľa, ale z hľadiska symbolického toho bolo o nich povedané už menej.  Potom, čo včely zozbierajú nektár a peľ z kvetov, vyrobia onen lahodný pokrm – med. Symbolicky je táto práca prácou Zasvätencov, či pomerne vysoko pokročilých žiakov, ktorí si z ľudí vyberajú tie najčistejšie a najjemnejšie prvky a produkujú tak med, ktorý živí anjelov. Rovnako ako včely nejedia kvety, tak  aj Zasvätenec (na rozdiel od väčšiny ľudí) „neje“ ľudí, ale iba prijme ich najduchovnejšie prvky. Spolu s alchymickými vedomosťami je schopný si v srdci a duši pripraviť substanciu, jedlo, lahodnú vôňu pre anjelov. Tak sú zasvätenci symbolizovaní včelami. V každej ľudskej duši, dokonca aj v dušiach zločincov, si nájde Zasvätenec božské prvky a zo všetkých týchto prvkov vytvorí duchovný med. Bytosť, ktorá vie, ako všetko pretvoriť, premeniť a osvietiť, je včela. Svoj úľ má so sebou a produkuje med z tých najčistejších a najvybranejších prvkov, ktoré vypúšťa ako svoje emanácie.

      Všetci ľudia sú povolaní na získavanie tejto substancie. Musia sa naučiť ju premieňať vo svojom vnútornom živote, keď ich spracúvajú svojim rozumom, srdcom a silou vôle. Práve týmito tromi faktormi je možné všetko uskutočniť vo svojom vnútornom destilačnom, zariadení. To je pravá alchýmia. Veľkí Zasvätenci – praví alchymisti – nás učia, ako sa stať včelou a ako získať vo všetkých oblastiach prírody a predovšetkým zo všetkých ľudí len to najlepšie. Nie je to úžasné? Zasvätenci objavili túto filozofiu vpísanú do celej prírody.

      Radosť, naozajstnú  radosť, nenájdete vo fyzických vzťahoch. Vezmite si napríklad dvoch mladých milencov. Na začiatku ich vzťahov sa ani nepobozkajú, ale ich životy sú naplnené takou radosťou a inšpiráciou! Ráno vstávajú a večer idú spať s jedinou myšlienkou v hlave, že ten druhý existuje, že sa stretávajú a budú si môcť rozprávať. Píšu básne, vymieňajú si plátky ruže pre šťastie... Ale raz sa začnú bozkávať a spolu spať, už tak na seba nebudú myslieť a začnú potiaže, príde čas na vyrovnávanie účtov. Na začiatku boli v raji. Prečo si nemohli predĺžiť tento stav požehnania?

      Poznám vaše námietky; nie je možné sa večne uspokojiť s homeopatickými dávkami úsmevov a slov, je potrebné niečo pevné. Dobre, ale neskôr sa nečudujte a nikoho neobviňujte, sami ste si tak posteľ ustlali, tak si do nej musíte ľahnúť. Dokiaľ nebudete naozaj chcieť žiť v poézii a v svetle, dovtedy budete chcieť mať niečo hmatateľnejšie, nemám nič proti tomu. Len vás upozorňujem na následky.

      Mojou  úlohou je vysvetľovať, nie donucovať. Moja veda je ako prestretý stôl s mnohými druhmi ovocia, zeleniny, syrov, všetkých potravín zeme. Ale to neznamená, že každý musí jesť všetko. Predkladám vám pravdy, metódy a vedenie. Ale každý si sám zvolí to, čo je vhodné pre jeho žalúdok.

 

 

 

9. Vysoký ideál transformuje sexuálnu energiu

 

      Ľudia sa ma pýtajú, či má prednosť cudnosť, alebo sexuálne vzťahy. V skutočnosti túto otázku nemožno klásť takýmto spôsobom. Nie je možné všeobecne povedať, čo je dobré a čo je zlé, pretože to všetko záleží na jednotlivcovi. Cudnosť a zdržanlivosť môžu mať veľmi dobré, ale aj zlé následky. Zdržanlivosť môže vytvoriť hysterických, neurotických ľudí, zatiaľ čo iní sa stávajú silnejší, vyrovnanejší a zdravší.  Neobmedzovaný sexuálny pud môže niekomu prospievať, inému veľmi uškodiť. Záleží na tom, ako sa tieto sily používajú a ako sú ovládané.

      Zo všetkého najskôr je dôležité vedieť, aký máte ideál a kým sa chcete stať. Pokiaľ sa chcete naučiť zjemniť svoju sexuálnu energiu, aby ste mohli uskutočňovať veľké objavy v duchovnom svete, budete samozrejme musieť obmedziť niektoré potešenia (alebo sa ich vzdať úplne). Keď nebudete mať tento vysoký ideál, bolo by hlúpe, aby ste sa nútili k cudnosti, panictve, panenstve, dokonca môžete aj ochorieť, pretože vaša snaha bude bez zmyslu. Je jasné, že v tomto prípade je nezmyselné dávať každému rovnaké rady a rovnaké pravidlá.

      Ľudia sa ma pýtajú: „Učiteľ, cítim sa nespôsobilý na manželstvo a potomstvo, chcel by som sa radšej venovať duchovnu. Čo robiť?“ Keď potom zhodnotím jeho  telesnú konštitúciu a jeho podstatu, odpoviem: „Nie, vstúpte radšej do manželstva, ale uvedomte si, že pre manželstvo nie ste stvorený a že budete trpieť.“ Mnohí mládenci a dievčatá nepoznajú seba samého a nevedia, čo majú robiť. Každý prichádza na zem, aby vykonal nejakú úlohu a nemôže sám rozhodovať o svojich sklonoch a pudoch.

      Vysvetľujte napríklad mačke, že sa má stať vegetariánkou, nemá jesť mäso, nemá chytať myši. Vypočuje vás a povie „Mňau“, čo znamená: „Dobre, rozumiem a sľubujem, že ich nechám tak.“ Ale zatiaľ čo takto kážete mačke, začuje tichý šuchot. Tam niekde hlodá myš... Ihneď, bez najmenších výčitiek svedomia začne číhať a vrhne sa na myš, aj keď vás pozorne počúvala a dokonca aj sľúbila... Teraz sa vráti, oblizuje si ňucháč a opäť povie „Mňau“, čo v preklade znamená: „Nemôžem ináč, nemôžem mačaciu povahu zmeniť zo dňa na deň.“ Pokiaľ teda bude mačkou, bude chytať myši.

      To ale neznamená, že sa vôbec nemáte snažiť vašu sexuálnu energiu premeniť, ale vysvetľoval som vám, že sa nesmiete pokúšať proti nej bojovať, lebo vás rozdrví. Mali by ste s ňou nakladať ináč: nájdite si mocného spojenca a odovzdajte mu túto silu opäť ďalej. On ju potom vďaka svojmu alchymistickému poznaniu premení na zdravie, krásu, svetlo a božiu lásku. Tento spojenec je vysoký ideál, základná myšlienka, s ktorou žijete, ktorú v sebe opatrujete a živíte a ona, nie vy, transformuje túto energiu. Bez vysokého duchovného ideálu tu nie je možné nič dosiahnuť. Tu platí len nasledovná rada: rýchlo si niekoho nájdi a vstúp do manželstva, lebo ináč budeš okoliu na oštaru, pôjdeš všetkým na nervy!

      Vidíte teda, že vás nepúšťam do neznámych morí, všetko sa vám snažím dostatočne objasniť. Keď sa nebudete chcieť stať nádhernou bytosťou, vodičom svetla, dobrodincom ľudstva, nikdy sa vám túto energiu nepodarí utlmiť, dajte jej teda priechod, ožeňte sa a majte deti. Ale keď naozaj máte vysoký ideál, bolo by zločinom, aby ste opúšťali nebesá a pokúšali sa uspokojovať manželku alebo manžela, ktorí zrejme napriek všetkým vašim snahám nebudú uspokojení. Vypláca sa však pracovať pre mimoriadny ideál, pretože tieto energie ho oživujú a posilňujú. Áno, v okamihu, kedy pocítite sexuálne pohnútky a sústredíte sa na váš vysoký ideál, potom táto energia stúpa opäť ku mozgu, na jeho výživu a potom budete oslobodení a víťazstvo bude vaše.

      Už som vám hovorieval, aké dôležité je mať vysoký ideál. Dnes sme našli ďalšie neočakávané použitie na poli sexuálnom. Všetku svoju energiu nasmerujte nie na rozkoš, ale ku vznešenému ideálu, potom bude schopná vám slúžiť a prispievať na uskutočnenie tohto ideálu. I keď som vám už o tom hovoril, ešte ste si neuvedomili, aký mocný transformátor energií  tento vysoký ideál je. Učte sa ho dosiahnuť, dať mu život, živiť ho.

      Vlastne je to veľmi jednoduché. Keď si želáte zdokonaliť sa, byť múdrejší, žiarivejší, čistejší a silnejší, musíte venovať čas na vizualizáciu týchto vytúžených kvalít. Predstavte si, že ste obklopení svetlom, že vyžarujete svetlo do celého vesmíru. Postupne tieto obrazy, v ktorých týmto kvalitám dávate podobu, budú ožívať, budú pre vás pracovať, premenia vás, pretože budú z vesmíru priťahovať všetky potrebné prvky, aby ste sa do nich mohli noriť. Samozrejme, že si to vyžaduje veľa času a práce, kým dosiahnete nejaké výsledky, ale keď prídu, nebudete mať žiadne pochybnosti – pocítite, že sú s vami životné ochranné bytosti, ktoré vás  budú chrániť a učiť, ktoré vás očistia a osvietia a keď budete v ťažkých situáciach, prinesú vám všetky prvky, ktoré budete potrebovať. Najskôr zo všetkého si musíte vizualizovať a vytvoriť túto dokonalosť na fyzickej úrovni.

      Aby ste ma dobre pochopili! Nie som úzkoprsý a fanatický, ako sa možno domnievate. Som slobodomyseľný, veľmi slobodomyseľný. Jednako len na seba beriem úlohu učiteľa a tak vám musím ukázať, čo je pre vás najlepšie a napriek všetkým vašim protestom, že nie je možné robiť to, čo hovorím, uisťujem vás, že v budúcej inkarnácii budete úspešní. Nepáchajte sebevraždy s výhovorkou, že ste nemohli dosiahnuť očakávané výsledky! Musím vám ukázať nové možnosti, nové cestičky a na vás záleží, aby ste si sami zvolili, ako sa s nimi vysporiadate. Ale keď ich nemôžete zvládnuť hneď, nebudem vás za to kárať! Ja sa starám o to, aby som vám poskytol vysvetlenie. Každý si musí vybrať podľa svojej prirodzenosti, temperamentu a stupňa vývoja.

      Mám s vami pracovať na tejto úlohe, pretože Nebesá vedia, že som slobodomyseľný a že vás nepovediem zlou cestou. To nie je moja vina, keď niekto nie je schopný ísť týmto smerom, pretože vo svojich predošlých inkarnáciách ešte dosť nepracoval a stretáva sa teraz s veľkými ťažkosťami. Ja musím poskytnúť metódy tým, ktorí sú už pripravení ísť ďalej. Keď im ich neposkytnem ja, kto teda?

      Láska je drahocenná, láska je to najdôležitejšie, ale aby ste ju mohli posilniť, ochrániť a uchovať, musíte obmedziť jej fyzické prejavy. Je treba tiež vedieť, že môže byť nebezpečné vzdanie sa nejakej radosti, bez toho aby sa nahradila inou, pretože to sa môže odraziť na nervovej sústave. Kto sa chce vyhnúť negatívny následkom, ten musí jednu radosť nahradiť druhou a to vyššou, duchovnejšou.

      Zasväcovacia veda hovorí, že vzdanie sa – odriekanie – by nemalo byť potlačovaním, ale skôr náhradou, premiestnením na inú úroveň, kde bude pokračovať rovnaká aktivita, ale s čistejšími, svetlejšími materiálmi. Keď hovorím, že by ste sa mali zaprieť, vzdať sa všetkého a obetovať sa, je to len spôsob vyjadrovania. V skutočnosti nie je potrebné sa ani vzdať, ani zriecť sa, ale preniesť sa na inú úroveň, do vyšších sfér a tam ďalej pokračovať, namiesto pitia z močariska, kde sa to len hmýri mikróbmi, piť vodu z krištáľovo čistého prameňa. Úplne prestať piť by malo za následok smrť. Pravý majster sa nezriekne ničoho: je, pije, dýcha a miluje, avšak v oblastiach a stavoch vedomia, ktoré sú priemernému človeku úplne neznáme.

      Väčšinou sa chcú ľudia svojho návyku fajčenia, pitia, či túžby po ženách zbaviť tak, že túto túžbu potlačia, bez toho, aby ju nahradili niečím iným, a to je veľmi nebezpečné, pretože tak stratia rovnováhu a padnú do prázdna. Je potrebné všetko vyvážiť, nahradiť nižšiu túžbu vyššou. Preto je potrebné zásadne zvážiť vzdanie sa silného vnútorného pudu. A tak jedzte, pite, žite, alebo milujte, ale na úrovni, ktorá vás už nevystavuje rovnakému nebezpečenstvu. Keď neuspokojíte svoje požiadavky inými prostriedkami a cestami, podľahnete im.

      Zasvätenci sú ľudia ako všetci ostatní a keby si nenašli radosť a ešte väčšie pôžitky v meditáciách, kontempláciách, v spôsobe života a vo svojej láske ku ľuďom, nikdy by nemohli zvíťaziť. Ich obrovská lásky a nadšenie pre vysoký ideál im umožňuje premieňať ich energiu.

      Nikdy nebojujte proti sexuálnym pudom len obyčajnou vôľou. Keď chcete zvíťaziť, musíte povolať nebeské sily, to je, vysoký ideál, veľkú lásku ku dokonalosti, čistote a kráse. Bez tohto vysokého ideálu božského a dokonalého života budete v zápase proti sexuálnej sile porazení. Potlačenie nie je žiadnym riešením. Potlačenie neznamená nič iné, len postaviť sexuálnu silu pod vysoký ideál, ktorý pracuje vo vyšších úrovniach na zjemnení tejto sily.

      Verte mi, poznám tento problém. Nehovorím vám nič, o čom som sa sám už nepresvedčil. A pretože som sám všetky tieto veľké zákony preskúšal, môžem o nich hovoriť. Už viac ako štyridsať rokov vám ponúkam hľadiská, ktoré, správne pochopené, nemôžu spôsobiť škody.

      Celý život som si overoval všetko sám na sebe, aby som našiel najlepšie metódy a preto vám teraz môžem byť neobyčajne užitočný. Keď mi neveríte, máte nejaký obavy, že tieto metódy vás urobia nešťastnými, potom ich nepoužívajte. Nemám nič proti tomu, ale budete pri tom trpieť ako ostatní. Raz v budúcnosti poznáte, akí ste boli hlúpi, že ste jednali tak neuvážene, pretože ste nerozoznali, kde ležia vaše pravé záujmy.

 

 

 

 

10. Otvorte svoju lásku vyššej ceste

 

      Zasvätenci nás učia, že na počiatku sveta existovalo len Absolútno.  Kabalistická tradícia (ezoterická židovská múdrosť, pozn.prekl.) nazýva toto Absolútno Ain Soph Aur, alebo Neobmedzené Svetlo. O tejto nepoznateľnej, neuchopiteľnej entite môžeme snáď len povedať, že je to Bytie a nebytie dokopy –vie to vyjadriť len hlboké ticho. Samo obsahuje všetky sily a keď sa chcelo vyjadriť, vyžiarilo časť zo Seba. Ale aby toto zjavenie bolo možné, muselo sa polarizovať na pozitívne a negatívne, mužské a ženské, pretože bez polarizácie by žiadny prejav nebol možný. Takže týmto rozdvojením vznikli dva princípy, ktorými Boh všetko stvoril. Samozrejme by to trvalo veľa času, keby som mal túto vec vysvetľovať podrobne, ale niekoľkými slovami môžem povedať, že ten jemný, svetelný a systematicky usporiadaný svet, ktorý Absolútno vyžiarilo, je svetom „tvorenia“, duchom, nebesami a tento svet onedlho potom v nasledovnej fázy hustol a konkretizoval sa, aby vytvoril svet tvarov, hmoty, fyzickú úroveň.

      Na vyjadrenie tejto pravdy nám zanechal jeden z najväčších Zasvätencov Hermes Trismegistos túto vetu: „To, čo je dole, je ako to, čo je hore.“ Chcel tým naznačiť, že keď človek vie, ako správne uvažovať a naozaj porozumie tomu, čo je dole na fyzickej úrovni, môže tiež poznať to, čo je hore, v oblasti Ideí, síl a mocností a všetkého toho, čo je neviditeľné a tajomné. Pretože na fyzickej úrovni sú muži a ženy odrazom mužského a ženského princípu, ktorý existuje hore, vyplýva z toho, že mužský princíp musí tiež vlastniť ženský protipól, takže aj On musí mať ženu, i keď kresťanstvo učí, že Boh má len Syna.

      Vo všetkých náboženstvách má Kozmický Duch - Boh, ženu. V Kabale sa nazýva Shekinah. Božia Manželka je príroda a spolu majú deti. Vo všetkých náboženstvách nájdete túto trojicu: v Indii je to Brahma, Prakriti a Purusha. V egyptskom náboženstve to je Osiris, Isis a Horus. Kresťanstvo je výnimka, pretože je tu všeobecne rozšírený mylný názor, že dokonalé je len mužstvo. V minulosti boli častokrát otcovia nespokojní, keď sa im narodila dcéra a pre mnohých kresťanov sú ženy diabolské stvorenia, pretože Eva zviedla Adama. Raz bude musieť byť tento omyl znovu napravený. Boh má Ženu, pretože bez ženského princípu by nemohlo dôjsť ku žiadnemu tvoreniu. Nič nemôže v prírode žiť a kvitnúť bez účasti oboch princípov. Pretože sme stvorení ku obrazu a podobe Boha, musíme znovu uviesť tento ženský princíp v celej svojej rovnoprávnej dokonalosti na svoje pravé miesto.

      Vráťme sa však ku trom postavám Svätej Trojice, reprezentovanej v kresťanskom náboženstve Otcom, Synom a Duchom svätým. Prvý princíp reprezentuje silu, zdroj všetkého života, druhý princíp reprezentuje svetlo a poznanie a tretí princíp, svätý Duch, je princíp lásky.

      V Písme sa píše, že všetky hriechy budú odpustené, okrem hriechu voči svätému Duchu, pretože hriech proti svätému Duchu je hriechom proti láske. Kresťania nikdy nevedeli, ako si vysvetliť tento hriech a prečo nemôže byť odpustený, ale dnes, plne si vedomý svojej zodpovednosti, chcem tento problém osvetliť.

      Každý bude súhlasiť, že keď vám chýba rozum a sila vôle, budete sa v živote predierať cez prekážky a mnohé sklamania, ale nepripustíte, že by zlo a všetky potiaže mohli vznikať následkom neznalosti zákona lásky. Byť hlúpy, to je na zváženie, byť slabý, to je na zváženie, ale milovať sa ako zvieratá, to už nie je na zváženie? Aké absurdné je takého uvažovanie? Je to práve táto vina, ktorá je neodpustiteľná, pretože jej následky sú poľutovaniahodné. Tu sa trestá a bude potrebné za ne platiť. Nízkymi pudmi a rozkošami spaľujete potrebné látky (jemných duchovných tiel a esencií, pozn.prekl.) a tak začínate platiť.

      Všetky fyziologické prejavy sú spaľovaním. Hodnotné látky spaľujete aj obyčajným myslením a hovorením a ešte viac sa ich spaľuje, keď pociťujete veľkú radosť alebo žiaľ. Vaše emócie spaľujú látky tak, že z nich zostane iba popol a prach. Znovudobíjanie týchto vydaných energií, spotrebovaných pri každom prejave emócií a citu, trvá veľmi dlho. Ako si len môžete myslieť, že vo všetkých týchto kvasoch lásky nič nevydávate ani nestrácate? Práve tu sú tieto výdaje najväčšie a len ťažko sa znovu získavajú. Látky, ktoré sú pre život a zdravie najdôležitejšie, sú spálené v peci (vášne, žiadostivosť, perverzita, pozn.prekl.).

      To neznamená, že je potrebné všetko potlačiť a žiť bez lásky. Určite nie. Ide o to, aby sa viedol život rozumný a estetický, ktorý by mal zmysel. Človek žasne a je šokovaný, keď vidí, ako si ľudia hovejú vo fyzických pôžitkoch, bez toho aby sa namáhali pripojiť ďalší, duchovný prvok, neuvedomujú si, čo strácajú, o čo prichádzajú a ešte poznamenávajú, že tieto orgány sa neopotrebúvajú. Samozrejme, že sa neopotrebúvajú, ale je potrebné si uvedomiť, že v mozgu je látka, ktorá sa veľmi rýchlo vyčerpáva bezuzdnou zmyselnosťou.

 

      Dúfam, že nebudem kresťanov šokovať, keď poviem, že podľa zasväcovacej náuky Boh – Otec je spojený s mozgom, Kristus je spojený so solárnym plexom (ktorý je pravým srdcom) a svätý Duch je spojený s láskou a sexuálnymi orgánmi. Po prvý raz vám odhaľujem toto mystérium: svätý Duch je spojený s láskou a sexuálnymi orgánmi. Takže aby sme sa vyvarovali chýb a neboli potom potrestaní, musíme sa naučiť zaujímať správny postoj ku týmto orgánom, ktoré nám Boh dal. Ja sám si myslím, že nie je nič pozoruhodnejšie, inteligentnejšie a dôkladnejšie ako orgány mužov a žien. Je potrebné si ich vážiť, starať sa o ne, ba zasväcovať ich Božskosti!

      Zasväcovacia veda učí, že sexuálna sila pochádza z Neba, aj keď sa prejavuje veľmi nedokonale cez genitálie. Nesúhlasím s tými, ktorí hovoria: „Láska nie je nič iné, len  dve telá, ktoré sa o seba trú.“ Oni uvažujú len o následkoch, ale základ, pôvod tejto sily je od nich ďaleko vzdialený, preto im uniká. V skutočnosti bez tejto energie nemôže byť ani trenie. Áno, láska je božská sila, ktorá prichádza, prichádza z výšin a preto sa s ňou musí zaobchádzať s úctou, získavať ju, ba snažiť sa vracať ju späť ku nebesiam, namiesto aby sa viedla dole (do pekiel). Kde živí elementárne bytosti, larvy a potvory. Je potrebné naučiť sa posielať tieto prúdy sily späť, ale ľudia sú príliš zaneprázdnení na to, aby sa zastavili a študovali túto vedu. Keď pocítia napätie, snažia sa ho zbaviť čo najskôr. Ale prečo nepochopia, že toto napätie je najväčšie bohatstvo?

      Predstavte si, že ľudská bytosť je budova s päťdesiatimi, sto, alebo tisíc poschodiami. Je potrebný naozaj silný tlak, aby priviedol vodu až ku ľuďom, ktorí žijú v tom najvyššom poschodí. Muži a ženy musia vedieť, čo je toto vnútorné napätie, aby ho mohli použiť a tak zásobiť bunky najvyššieho poschodia budovy – mozgu. A aj keď veda so všetkými svojimi prístrojmi ešte tieto kanály neobjavila, nie je treba popierať jej existenciu.

      Pre všetkých, nech je vám to úplne zrejmé. Podľa toho, aký postoj zaujímate ku láske a genitáliám, buď vojdete – alebo sa vám vojsť nepodarí – do súladu s Vznešeným Bytím, ktorým je Duch svätý, buď v sebe znovu nájdete Kráľovstvo Božie, alebo jeho zákony porušíte. Z toho vyplýva, že  tie isté orgány vás môžu strhnúť do pekiel alebo vyniesť do Nebies, všetko záleží na tom, ako riadite vašu energiu.

      Na smaragdovej doske je napísané: „Stúpa od zeme k nebesiam a späť na zem a berie silu vyšších a nižších vecí do seba... Je to sila každej sily...“ Tým je mienená normálna cesta tejto energie od nebies ku zemi a od zeme ku nebesiam.

      Nepotlačujte, neväznite, či nezadržujte lásku, ale nájdite metódy a prostriedky, aby ste ju mohli správne vyjadrovať. Láska je energia, ktorá pochádza z ozajstných výšin. Je tej istej podstaty ako Slnko a človek má za úlohu túto energiu ovládnuť a nechať ju v sebe kolovať tak, aby ju potom opäť poslal k nebu.

      Keď Boh stvoril muža a ženu, vybavil ich širokou sieťou kanálov, ktorými si sexuálna sila, keď ju viete riadiť, môže nájsť cestu nahor. Každý má toto zariadenie, ale zanedbáva ho tak že je potom hrdzavé, zablokované a odpojené. Navyše sú tieto kanály fluidickej povahy,  oveľa jemnejšie, ako kanály nervovej sústavy. Len jasnovidci ich môžu poznať a sledovať tok energií, ktoré prichádzajú úplne zdola, stúpajú a zásobujú mozog.

      Pochopte, čo hovorím: zasvätenci nechcú brzdiť tieto energie, nikdy sa o to nesnažili. Len obmedzení puritáni proti tejto energii bojujú a sú ňou potom vždy strhávaní ku zemi a rozdrvení, pretože tak bojujú proti slnečnej sile, proti prúdu života, ktorým je Kristus sám (Kristus povedal: „Ja som cesta, pravda a život.“) Keď sa v človeku na základe jeho náruživosti a vzplanutia nahromadia nánosy nečistôt, potom sa táto energia nemôže pozdvihnúť k Nebu, spáli sa na zemi a všetko je stratené. Keď je však človek pánom seba samého a naozaj s Bohom spojený, potom táto energia, prichádzajúca denne zhora, nie je stratená a ide späť hore. Jedná sa tu teda o neprerušený beh.

       Keď raz človek pochopí a pozná Božie dielo, ako bol svet stvorený, že nebesá sú východiskom aj cieľom, potom zem pre neho nebude prekážkou. Láska prichádza z nebies a musí sa tam opäť vrátiť. Nie sú dve, tri, alebo štyri lásky, láska je vždy rovnaká, ale je chápaná a prežívaná na rôznych úrovniach. Ľudia hovoria, že „Boh je láska“, ale nikdy nepovedia, že čert je láska. Láska pochádza od Boha a keď zostúpi a nenarazí na žiadny odpor, môže obiehať slobodne, bez toho aby spôsobila popáleniny alebo požiare. Láska, ktorá spaľuje a spôsobuje popáleniny je láska, ktorá je na svojej ceste zadržiavaná. Vezmite si analogický príklad: Ležíte s horúčkou v posteli. Horúčka bola spôsobená nečistotami, ktoré prekážajú obehu krvi a toku životných síl. Teplota sa zvýši, keď váš organizmus zápasí. Organizmus reaguje voči cudzím telieskam, preto vzniká horúčka.

      Sexuálna energia prichádza zhora. Jedným cieľom je poslať ju opäť späť. To bude možné, až keď sa prestanete naháňať len za pôžitkami a odovzdáte sa práci (užitočnosti, pozn.prekl.). Opakujem: Tragédia je v tom, že ľudia nepochopili, že táto sila lásky nie je určená len pre potešenie, zábavu, ale že má prebudiť isté schopnosti, ktoré umožnia vykonávať psychickú a duchovnú prácu najvyššej dôležitosti a že môžu byť vodičmi tejto veľkolepej sily, ktorá premení svet, ktorá premení škvaru a olovo na zlato, ktorá umožní, aby vznikli diamanty, drahokamy. Túto premenu možno uskutočniť len silou lásky, ničím iným. Hľadajte teda odteraz taký postoj a také myšlienky, city a ciele, ktoré vám dovolia túto božiu energiu ovládať a orientovať.

      Už je na čase, aby tajomstvo lásky bolo pochopené vo svetle mieru, vyrovnanosti, radosti, nadšenia, nie vo veľkých sopečných výbuchoch. Pripravujte sa, aby ste mohli vykonať Božiu prácu pre celé ľudstvo. Práve to očakávajú od vás Nebesá: vykonanie práce. Čo robíte s vašou  láskou? Využívate ju len pre vaše potešenie a preto sa tieto energie stávajú jedom. Odteraz myslite na to, ako posielať lásku späť k zdroju a povedzte: „Pane Bože, obetujem ti tieto energie pre Tvoju velebnosť a pre príchod Tvojho Kráľovstva na zem...“

      Kde sú tí muži a ženy, ktorí venujú svoju lásku Nebesiam? Ľudia si myslia, že ich vzťahy lásky, výmeny, ktoré prevádzajú, sa týkajú len ich samotných. Keď jedia, tak jedia sami a Nebo s tým nemá nič spoločné. Toto malé „ja“, ktoré ľudia chcú uspokojiť zmyslovosťou, je už časťou nízkeho sveta - pekla. A toto peklo potom všetko hodnotné a vyššie spáli. Ani cirkev tu nič nevysvetlila a uspokojila sa opakovaním vety: „Milujte sa a množte sa“ a tak sa všetci pária v prítmí pekla pre radosť. Hovorí sa o sviatosti manželstva, ale v skutočnosti – aj keď ľudia uzatvárajú sobáš podľa predpisov – žijú so svojim manželským druhom v roztopaši, ku ktorej pozývajú celé peklo. V posteli si skúšajú všetky možné pozície, aby dosiahli čo najviac slasti, hltajú sa ako zvieratá a tomu sa hovorí „sviatosť manželstva“. Úbohé, pomätené ľudstvo!

      Chápem, že fyzická stránka manželstva je dôležitá a že vám dokonca môže pomôcť nájsť stránku duchovnú, ale musíte sa ju naučiť považovať za počiatok, nie za cieľ.  Vezmite si, že cítite fyzickú príťažlivosť ku mužovi alebo žene. Nech sa páči. Ale namiesto toho, aby ste sa nechali strhnúť a utápať sa v nízkych pocitoch a na to potom hynuli, premeňte túto príťažlivú silu na možnosť vzostupu, ako odrazový mostík a pokúste sa odraziť nahor  do božského pohrúženia. Keď sa zasa vrátite späť, budete prekvapení, keď uvidíte, aké poklady ste si práve nazbierali a užasnete, že to, čo vás pôvodne rušilo, poslúži potom ako podnet, pomoc, povzbudenie ku vášmu pokroku.

      Keď pocítite nejaké vzrušenie, nepoddávajte sa mu len tak slepo, keď neviete, kam vás vedie. V zasväcovacej vede sa využíva všetko:  radujte sa a ďakujte Bohu a povedzte: „Ach, aké šťastie, aké požehnanie dnes cezo mňa prechádza. V takej situácii iní zúfajú, ja mám možnosť víťaziť. Ďakujem Pane, že som pochopil!“ A potom použite metódy (napríklad privolať si pomoc vznešeného „Ideálu“, anjelov,... pozn.prekl.), ktoré som vám dal. Takto si zvyknete víťaziť nad všetkým, nič vás nevyruší ani nepremôže, budete silní, mocní, stanete sa božskými. Ale ľudia ponechávajú sami seba nízkym pudom, pretože to robia aj ostatní, boli ku tomu „dohnaní“. Samozrejme, každý je poháňaný... ale môžeme byť poháňaní rôznymi smermi a je oveľa lepšie, keď je človek poháňaný k výšinám.

 

 

      Čo si myslíte, odkiaľ pochádza ľudská láska, keď nie od samého Boha? Hovoríme: „Boh je láska“, ale ktorá láska? Ľudia rozlišujú medzi láskou fyzickou, zmyslovou a Božskou. V skutočnosti v tom nie je žiadny rozdiel. Je to rovnaká sila, rovnaká energia, ktorá prichádza z ďalekých výšin, ale je to otázky stupňa vývoja. Nepoznáte ešte nedeliteľné číslo jedna 1.  Presne toto je Láska. Je to číslo jedna, z ktorého pochádzajú všetky ostatné čísla: 2, 3, 4  sú obyčajnou manipuláciou  jednotky, ďalšie stupne jednotky. Boh je 1, Láska je 1. Musíme sa vrátiť ku jednotke, mali by sme sa vrátiť do centra, ku Bohu, ku Láske, ktorá je 1, namiesto toho, aby sme stáli na okraji mnohosti.

      Keď vám hovorím, že musíme lásku poslať späť do Nebies, je to preto, aby sa vrátila ku svojmu Zdroju. Ľudia nechápu, čo znamená veta „Boh je láska“, rovnako ako nepochopili slovo „Jednota“, alebo čo to znamená vrátiť sa do Jednoty. Pre mňa je to krištáľovo jasné. Jednota je Boh, Boh je Láska a my sa musíme ku tejto Láske vrátiť.