Návrh stupňov Sociálneho zdravia SH:

 TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce

Možnosť použitia pri škále hodnotenia s presnosťou na stotiny - napríklad 0,17 alebo 0,23.

SH =  0,1 podpriemerné sociálne zdravie, závislosť od okolia, život osamelo alebo v izolovanej komunite so svojimi „pravidlami“ života odlišnými od majoritnej spoločnosti bez prispôsobivosti, spoločenské bariéry zvnútra – vylučovanie sa,

SH =  0,2 priemerné sociálne zdravie, schopnosť adaptácie, dlhšie alebo kratšie prispôsobovanie sa novým situáciám, obmedzenosť prijímania nových známostí, nových podnetov, nového prostredia,

SH =  0,3 vynikajúce sociálne zdravie, zmysel pre integritu vlastnú i spoločenskú, schopnosť rozpúšťať spoločenské bariéry, radosť z dávania a zdieľania, radosť zo spoločnosti, otvorenosť na známosti, na podnety, na nové prostredie, vytváranie nových sociálnych situácií.

SH =  - 0,1 slabo negatívne sociálne zdravie – kritériom sociálneho správania je majetok, oblečenie, „značky“, na základe ktorých jedinec posudzuje, s kým sa priateliť, koho odsúdiť,

SH =  - 0,2 stredne silné negatívne sociálne zdravie – kritériom sociálneho správania sú egoistické túžby a predstavy, alebo sily, ktorým sa okolie má prispôsobovať. Podľa toho sú ostatní „priatelia“ alebo „nepriatelia“. Navonok sa správa priateľsky, ale tzv. nepriateľom ubližuje nepriamo.

SH =  - 0,3 veľmi silné negatívne sociálne zdravie. Kritériom sociálneho správania sú egoistické, fanatické ciele, ktoré presadzuje, nech to stojí, čo stojí. Okolie sa musí prispôsobiť, inak „platí“.