Návrh stupňov Prírodnej inteligencie NAQ:

TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce 

NAQ = 0,1 orientačné rozlišovanie rastlín, stromov, zvierat, hmyzu,

NAQ = 0,2 užívateľské rozlišovanie kultúrnych plodín a domácich zvierat, základné rozlišovanie fyzikálnych javov,

NAQ = 0,3 priemerná orientácia sa v stromoch, bylinách, zvieratách a hmyze, vnímanie fyzikálnych dispozícií (gravitácia, šmykľavosť, strmosť) s primeranými reakciami

NAQ = 0,4 ako predtým, ale dobré znalosti živej prírody a jej potrieb (jedlo, pitie, prostredie) a neživej prírody (minerály, rudy)

NAQ = 0,5 veľmi dobré všeobecné znalosti prírody, ktoré sú občas používané v praxi, vnímanie vzájomných súvislostí, vnímanie niektorých fyzikálnych, a chemických súvislostí – kyslé dažde, ozónová vrstva, zbieranie húb a lesných plodov...

NAQ = 0,6 veľmi dobré znalosti prírody z hľadiska regionálnych poznatkov, prepojenia  s ochranou prostredia,

NAQ = 0,7 výborné znalosti  spojené so starostlivosťou o vybrané ohrozené druhy, chápanie súvislostí, priemyselných a meteorologických podmienok,

NAQ = 0,8 ako predošlé, výborné znalosti spojené s  domácou účasťou o riešenie ohrozenia,

NAQ = 0,9 vynikajúce znalosti so zahraničnou účasťou o riešenie ohrozenia

NAQ = 1 vynikajúce poznatky včítane klimatických súvislostí a detailných ekologických súvislostí spojené s organizovaním činností na riešenie problémov