Návrh stupňov Hudobnej inteligencie MUQ

TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce 

MUQ = 0 bez hudobného sluchu, žiadny záujem o hudbu, odpor ku hudbe,

MUQ = 0,1 bez hudobného sluchu, záujem o „svoju“ hudbu, namiesto kvality kvantita – hlasitosť, chýba rytmus,

MUQ = 0,2 podpriemerný hudobný sluch, neschopnosť spievať, počúva niekoľko módnych žánrov, chytá    rytmus, počúva  hudbu kvôli kamarátom, kamarátkam,

MUQ = 0,3 priemerný hudobný sluch, schopnosť spievať, alebo recitovať poéziu,  popri rytme hudby  rozoznáva viaceré hudobné nástroje, občasná hudba ako súčasť životného štýlu,

MUQ = 0,4 priemerný hudobný sluch, spieva a má zmysel pre melódiu a rytmus, orientuje sa v teórii hudby, navštevuje koncerty, alebo pravidelne počúva,

MUQ = 0,5 aktívne hrá na hudobný nástroj alebo spieva,  orientuje sa v svojom obľúbenom žánri,

MUQ = 0,6 veľmi dobre hrá / spieva v kapele, v orchestri, v zbore, hrá naučené jednoduché skladby hlavne pre seba, počúva „zvuky prírody“,

MUQ = 0,7 výborne hrá, alebo spieva, má schopnosť prehrať zložitejšie skladby v kapele, v orchestri harmonicky, je predovšetkým spoluhráč,

MUQ = 0,8 ako predtým, schopnosť vytvárať a interpretovať vlastné skladby menšieho rozsahu, vie vystupovať vo formácii aj sólo,

MUQ = 0,9 výborná schopnosť hrať na viacerých nástrojoch, komponovať, jednoduchá schopnosť improvizácie na hudobný nástroj, možnosť bezprostrednej improvizácie bez nôt,

MUQ = 1 skvelý hudobný talent, schopnosť tvoriť a zapisovať zložité skladby, symfónie, opery pre hudobné teleso, schopnosť odovzdávať skúsenosti druhým, schopnosť bezprostrednej improvizácie hrou na nástroj, alebo aj spevom, schopnosť komponovať bez hudobného nástroja,