Návrh stupňov Materializačného koeficientu MQ:

 TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce

MQ = 100 hlad, núdza, existenčné problémy (chýba bývanie, energie - voda, teplo, svetlo, ošatenie). Alternatívne dobré existenčné zabezpečenie, ale neschopnosť odpútať sa. Myslenie a rozprávanie sa stále krúti okolo majetku, slávy, moci, mienky druhých, egoistického seba presadzovania, predsudkov / pýchy, peňazí, jedla, sexu / žiarlivosti, ošatenia, auta, alebo kozmetiky... na 100%.

MQ = 90 prežívanie pri čiastočnom uspokojení základných životných potrieb. Alternatívne dobré existenčné zabezpečenie, ale neschopnosť odpútať sa. Myslenie a rozprávanie sa stále krúti okolo majetku, slávy, moci, mienky druhých, egoistického seba presadzovania, predsudkov / pýchy, peňazí, jedla, sexu / žiarlivosti, ošatenia, auta, alebo kozmetiky... na 90%.

MQ = 80 základné zabezpečenie životných potrieb (bývanie, strava, ošatenie, energie). Alternatívne dobré existenčné zabezpečenie, ale neschopnosť odpútať sa. Myslenie a rozprávanie sa stále krúti okolo majetku, slávy, moci, mienky druhých, egoistického seba presadzovania, predsudkov / pýchy, peňazí, jedla, sexu / žiarlivosti, ošatenia, auta, alebo kozmetiky... na 80%.

MQ = 70 základné zabezpečenie životných a kultúrnych / vzdelávacích potrieb. Alternatívne dobré existenčné zabezpečenie, ale neschopnosť odpútať sa. Myslenie a rozprávanie sa stále krúti okolo majetku, slávy, moci, mienky druhých, egoistického seba presadzovania, predsudkov / pýchy, peňazí, jedla, sexu / žiarlivosti, ošatenia, auta, alebo kozmetiky... na 70%.

MQ = 60 podpriemerné zabezpečenie životných a kultúrnych / vzdelávacích potrieb. Alternatívne dobré existenčné zabezpečenie, ale neschopnosť odpútať sa. Myslenie a rozprávanie sa stále krúti okolo majetku, slávy, moci, mienky druhých, egoistického seba presadzovania, predsudkov / pýchy, peňazí, jedla, sexu / žiarlivosti, ošatenia, auta, alebo kozmetiky... na 60%.

MQ = 50 priemerné zabezpečenie životných a kultúrnych / vzdelávacích potrieb. Alternatívne dobré existenčné zabezpečenie, ale neschopnosť odpútať sa. Myslenie a rozprávanie sa stále krúti okolo majetku, slávy, moci, mienky druhých, egoistického seba presadzovania, predsudkov / pýchy, peňazí, jedla, sexu / žiarlivosti, ošatenia, auta, alebo kozmetiky... na 50%.

MQ = 40 dobré zabezpečenie životných a kultúrnych / vzdelávacích potrieb. Myslenie a rozprávanie na témy výchovy, rodiny, vzdelania, kultúry, osobných problémov iných na 30%.

MQ = 30 veľmi dobré zabezpečenie životných a kultúrnych / vzdelávacích potrieb. Myslenie a rozprávanie na témy výchovy, rodiny, vzdelania, kultúry, osobných problémov iných na 40%.

MQ = 20 výborné zabezpečenie životných a kultúrnych / vzdelávacích potrieb. Myslenie a rozprávanie na témy výchovy, rodiny, vzdelania, kultúry, osobných problémov iných na 50%.

MQ = 10 nadpriemerné zabezpečenie životných, kultúrnych a spoločenských potrieb. Myslenie a rozprávanie na témy výchovy, rodiny, vzdelania, kultúry, osobných problémov iných na 60%.

MQ =  5 materiálne problémy neovplyvňujú spôsob tvorivej činnosti, tvorba je životný štýl,

MQ =  1 či sú  existenčné problémy, alebo nie sú, je tu ideál - dlhodobé obrovské nadšenie, radosť z činnosti a schopnosť prekonávať prekážky.