Návrh stupňov pre  Lingvistickú inteligenciu LIQ:

TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce 

LIQ  = 0,1 jazyk používaný na základnom existenčnom minime,

LIQ = 0,2 neumelé rozprávanie materinským jazykom,

LIQ = 0,3 znalosť spisovného jazyka slovom a písmom,

LIQ = 0,4 dobré zvládnutie jedného jazyka

LIQ = 0,5 výborné zvládnutie jedného jazyka /maturita,

LIQ =0,6 spisovateľská, básnická, dramatická, novinárska zručnosť,

LIQ = 0,7 znalosť dvoch jazykov,

LIQ = 0,8 aktívna znalosť dvoch jazykov slovom a písmom,

LIQ = 0,9 ako u predošlého pre 3 a viac jazykov, alebo aj jeden orientálny jazyk,

LIQ = 1 talent na jazyky – výslovnosťou, písmom, gramatikou zvládne jazyk ako európsky, tak aj orientálny jazyk, alebo šifrované jazyky, alebo staré jazyky.