Návrh stupňov Logicko - matematickej inteligencie LGQ:

TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce 

LGQ = 0  neznalosť čísel, neschopnosť logického myslenia,

LGQ = 0,1 znalosť čísel a základných matematických a logických operácií (sčítanie, odčítanie, väčší, menší, rýchlejší, pomalší...)

LGQ = 0,2 priemerná znalosť bežných matematických, geometrických a logických zákonitostí,

LGQ = 0,3 výborná znalosť matematiky a logiky, schopnosť klasifikácie a kategorizácie,

LGQ = 0,4 priemerná znalosť vyššej matematiky, geometrie, čítanie výkresov,

LGQ = 0,5 výborná znalosť vyššej matematiky, schopnosť abstraktného myslenia, základná znalosť obsluhy PC a Internetu,

LGQ = 0,6 schopnosť využitia matematického aparátu pre aplikačné ekonomické, technické, alebo vedecké problémy, znalosť systému, siete, znalosť nejakého programovacieho jazyka,

LGQ = 0,7 riešenie jednoduchých interdisciplinárnych problémov vedy a techniky matematicko – logickými cestami  na teoretickej úrovni,  výborná znalosť programovacieho jazyka,

LGQ = 0,8 schopnosť formulovať a prepísať do algoritmov priemerne zložité interdisciplinárne problémy vedy a techniky pre ich modelové riešenie,

LGQ = 0,9 schopnosť formulovať a prepísať do algoritmov zložité interdisciplinárne problémy vedy a techniky pre ich modelové riešenie starými aj novými spôsobmi,

LGQ = 1 schopnosť formulácie nových prírodných alebo spoločenských zákonitostí matematicko – fyzikálnymi postupmi a vyhľadávanie nových štruktúr vo vede a v technike