Návrh stupňov Fyzického zdravia FH:

TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce

FH =  0,1 podpriemerné fyzické zdravie, oslabenie niektorého dôležitého orgánu, slabá imunita, čiastočná, alebo zvýšená závislosť na pomoci,

FH =  0,2 priemerné fyzické zdravie, príležitostné choroby,

FH =  0,3 vynikajúce fyzické zdravie, žiadne choroby, nanajvýš úrazy, nehody, operácie, ktoré neovplyvňujú smerovanie.

FH = - 0,1 mierne podpriemerné zdravie, časté choroby, plná sebestačnosť

FH = - 0,2 stredne podpriemerné zdravie, alergia, astma, alebo iná chronická choroba, obmedzená sebestačnosť,

FH = - 0,3 silne podpriemerné zdravie, vážne zdravotné problémy, nezaobíde sa bez pravidelnej pomoci.