Návrh stupňov Interpersonálnej inteligencie EXQ:

 TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce

EXQ = 0  problémy s hovorením, utekanie pred druhými ľuďmi, odmietanie komunikácie,

EXQ = 0,1 nesmelá komunikácia, seba podceňovanie, veľké komunikačné bariéry,

EXQ = 0,2 podpriemerná komunikácia, seba preceňovanie, nepočúva, čo mu druhí hovoria a preto komunikácia viazne,

EXQ = 0,3 priemerná komunikácia, schopnosť komunikovať o bežných veciach, porovnávanie, neúprimnosť a vedľajšie osobné zámery,

EXQ = 0,4 priemerná komunikácia, možnosť komunikácie o bežných veciach, otvorenosť a priamosť

EXQ = 0,5 dobrá komunikácia, schopnosť spolupráce na základe odmeny,

EXQ = 0,6 veľmi dobrá komunikácia, schopnosť spolupráce, schopnosť riešiť problémy štandardnými postupmi na základe odmeny,

EXQ = 0,7 výborná komunikácia, spolupráca na základe spoločných záujmov bez ohľadu na odmenu, schopnosť riešiť situácie štandardnými i novými postupmi, 

EXQ = 0,8 výborná komunikácia, schopnosť asertivity a spolupráce, schopnosť učiť sa, schopnosť odhadnúť povahu a reakcie známych ľudí, riešiť konflikty, organizovať,

EXQ = 0,9 výborná komunikácia nielen so známymi, ale aj s „nepriateľmi“, schopnosť odhadnúť povahu cudzích ľudí, odhadnúť situáciu, schopnosť starať sa o rodinných príslušníkov,

EXQ = 1 skvelý komunikačný talent, schopnosť empatie, pomoci známym aj cudzím ľuďom, schopnosť vnímať príznaky a symboly, schopnosť organizovať a riadiť druhých, vedieť starať sa o druhých a vytvárať optimálne podmienky pre rast