Návrh stupňov Rovnovážnej inteligencie EQQ:

 TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce

EQQ = 0  neschopnosť udržiavať fyzickú ani psychickú rovnováhu, egoizmus ovláda všetky vnútorné aj vonkajšie spoločenské prejavy,

EQQ = 0,1 základné udržiavanie fyzickej rovnováhy v stoji a v chôdzi,  nepatrné uvedomovanie si psychiky a sociálnych väzieb,

EQQ = 0,2 priemerné udržiavanie fyzickej rovnováhy,  začiatočné uvedomovanie si rovnováhy v reči a v psychike (bez rovnováhy – neschopnosť postaviť si hranice),

EQQ = 0,3 fyzická rovnováha v dynamických situáciach, základné udržiavanie energetickej a citovej rovnováhy, základy udržiavania mentálnej rovnováhy a vyváženosti v reči,

EQQ = 0,4 priemerné udržiavanie dynamickej fyzickej,  energetickej a citovej  rovnováhy, priemerné udržiavanie mentálnej a rečovej rovnováhy, základné vnímanie vôľovej rovnováhy smerom navonok,

EQQ = 0,5 výborné udržiavanie fyzickej, energetickej a citovej (včítane morálnej) rovnováhy a mentálneho stavu, priemerné udržiavanie vôľovej rovnováhy, začiatok vnímania sociálnej rovnováhy,

EQQ = 0,6 výborne vyvinutá vôľová rovnováha do správneho úsilia, priemerne vyvinutá sociálna rovnováha do správneho života, základy vnímania riadenia a organizovania vlastného života, nezaujatosť,

EQQ = 0,7 rozvíjaná rovnováha pre inšpiratívny život, priemerné ovládanie a riadenie vlastného života, bdelosť, vyhodnocovanie a bezprostredné učenie sa zo skúseností,

EQQ = 0,8 priemerne vyvinutá rovnováha pre inšpiráciu, začína sa rozvíjať imaginatívna rovnováha, perfektné ovládanie a riadenie vlastného života, otváranie sa novým hraniciam,

EQQ = 0,9 priemerne vyvinutá imaginatívna rovnováha, rozvíjanie vnútornej vôľovej rovnováhy, otváranie sa intuitívnej rovnováhe,

EQQ = 1 výborne vyvinutá imaginatívny rovnováha, priemerná intuitívna rovnováha,   schopnosť  organizovania, riadenia na základe vnútornej i vonkajšej rovnováhe,   otvorenosť na dialóg a podnety z okolia, Radosť, kľud, vnútorná spokojnosť bez vonkajších podnetov.