Cvičenie Pána v štyroch krokoch

                                                                                                        

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek sa bojí smrti, pretože žije v ilúzii, že je hrubo mate-riálnym telom a toto telo musí skôr alebo neskôr zaniknúť. Moji milí, deti Božie, ktorí ste stvorení podľa obrazu a podoby nášho Nebeského Otca, zobuďte sa do vždy prítomnej Skutočnosti. Vy nie ste hrubo materiálne telá.Vy nie ste len mäso, kosti, koža, vlasy. Aj zvieratá majú všetky tieto časti. Vy ste však Seba uvedomelé bytosti a žiadne zvieratá.

         Každý človek by malmôže rozvinúť svoje vedomie, svoju Nebeskú podstatu, Duchovno - duševné – ego - Ja. Väčšina ľudí nežije Seba – uvedomelo, ale podvedome, vo svojich hrubo materiálnych telách.  Ale vhodným využitím Myšlienkovej Supersubstancie, toho najvzácnejšieho daru, ktorý  Boh udeľuje človeku, každá ľudská bytosť môže rozvinúť svoje personálne podvedomie na vedomie a na Seba - uvedomenie a po čase na Super-uvedomenie Seba. A tak premení svoje malé ja na svoje skutočné Ja, svoje Nebeské, nesmrteľné, večné Duchovno – duševné – ego - Ja.

1. Prvý krok je v osvojení si koncentrácie mysle po danú určitú dobu na nejaký hrubo materiálny objekt. Neskôr sa môžete sústreďovať na nejakú cnosť.

2. Po určitom zvládnutí mysle ďalší krok je držať ju úplne v tichosti na určitý čas.

3. Tretí krok je pozeranie na niečo využívajúc vašu Nebeskú schopnosť pozoro-vať a starostlivo vnímať jeho tvar, jeho veľkosť, jeho štruktúru  a jeho farbu.A potom zavrite svoje hmotné oči  a jasne si to predstavte, ten tvar, tú veľkosť a štruktúru a to vyfarbenie. A počas doby,  ktorú si určíte,  jasne  to po-zerajte vo vašej mysli.

4. Štvrtý krok je meditácia na Život, na Boha, vyčistenie svojej mysle od všetkých ostatných myšlienok. Cvičením meditácie musíte detailne skúmať svoje žiadosti, emócie a myšlienky.

     Vizualizácia – nie nekontrolované predstavy alebo fantázie – je zlatý kľúč, ktorý otvára brány k úspechu v materiálnom svete a otvára brány Kráľovstva Nebeského.

      Po vážnom a trpezlivom cvičení po dlhšom čase, bez úsilia a námahy, nájdete svoje ja, bez strachu,  seba uvedomelo mimo vaše hrubo  materiálne telo a potom porozumiete, že nie ste vašim fyzickým telom. Poznáte, že smrť a rozpustenie tela nie je zničenie vášho personálneho ja. Po smrti vášho materiálneho tela sa nájdete vo vašej pekelnej schránke, alebo rajskej schránke, uzavretí elementálmi, ktoré ste vytvorili na Zemi, ľudskými démonmi alebo ľudskými anjelmi, na psychickej úrovni Boha, čo je ďalší svet, ktorý Svätí Archanjeli stvorili.